Mario Jacobs volgt Tymon de Weger op als voorzitter programmaraad Fietsberaad

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:19-12-2019
Het zijn boeiende tijden voor iedereen die zich met de fiets bezighoudt. Het fietsgebruik in de steden groeide de afgelopen jaren sterk, en het einde van die groei is nog lang niet in zicht. Aan de andere kant neemt de vraag toe naar maatregelen om die groei in goede banen te leiden. Op dit keerpunt neemt Mario Jacobs, wethouder in Tilburg, op 1 januari 2020, de taak van voorzitter van de Programmaraad van het Fietsberaad over van Tymon de Weger.

 • De Programmaraad adviseert over de inhoudelijke koers  van CROW-Fietsberaad. Worden de juiste onderwerpen opgepakt? Voldoet de kwaliteit van de activiteiten? Kunnen de adviezen op draagvlak rekenen? De Raad bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld.

  Tymon-de-weger.jpgTymon de Weger: speed pedelec
  Tymon de Weger - op dit moment wethouder in Woerden - was zes jaar lang voorzitter van die Programmaraad, in een tijd waarin de fiets steeds prominenter op de agenda is komen te staan. Wat zijn voor hem de highlights geweest in die periode? De Weger: ‘Ik noem dan onder meer het feit dat we samen met Zwolle, Fietsstad 2014, de Tour de Force van de grond hebben getild. En dat was voor het ministerie van I&W mede aanleiding om een compleet fietsteam in het leven te roepen.’  

  ‘Ander belangrijk punt betreft het fietsparkeren bij stations. Dankzij het initiatief van het Fietsberaad is de samenwerking tussen rijk, vervoerder en gemeenten steeds beter van de grond gekomen’.
  Maar er gebeurde ook het nodige als het gaat om infrastructuur, aldus De Weger. ‘Zo brachten we de fietsstraat nadrukkelijk in beeld, maar we hielpen gemeenten ook met het verwijderen van paaltjes in het fietspad.’

  En? Nog steeds op de speed pedelec op weg?  ‘Jazeker, en als fervent speed pedelec-er zie ik met veel genoegen de e-bike uitgroeien tot een volwassen verkeersdeelnemer, die de fietser een veel groter bereik geeft. En daarmee steeds aantrekkelijker wordt voor de automobilist die de file doelbewust wil mijden.’

  Samengevat in één zin: wat heeft Fietsberaad de afgelopen jaren bereikt? Tymon de Weger: ‘Het Fietsberaad verzamelde kennis, deed onderzoek in de dagelijkse praktijk van het fietsen en hielp de medewerkers van wegbeheerders en andere fietsgerelateerde organisaties in hun dagelijkse werken aan beter fietsverkeer.’

  MarioJacobs.jpgMario Jacobs: stadsfiets
  Voor Mario Jacobs, wethouder Slimme en Duurzame Mobiliteit van de gemeente Tilburg, geen speed pedelec maar een stevige stadsfiets, die hem binnen de gemeentegrenzen overal brengt. Hij is geen onbekende in de mobiliteits-/fietswereld. Op bestuurlijk niveau is hij onder andere actief in de F10, de tourleiding Tour de Force en binnen de VNG.

  Eén van uitdagingen die hem te wachten staat is om meer samenhang te krijgen in de activiteiten en prioriteiten van deze organisaties. Mario Jacobs: ‘Ja, samen met alle betrokken partners bij de overheid en in het bedrijfsleven wil ik de schouders er onder zetten om de komende jaren de fiets als hoofdvervoersmiddel en schakel in de keten nog steviger op de kaart te zeten. Dus niet alleen voor een eerste en laatste kilometers, maar als volwaardig vervoersmiddel. Als we samen stevig aanpakken, halen we absoluut de doelstelling van Tour de Force om in 10 jaar 20% meer fietskilometers te realiseren.’

  Wat zijn andere belangrijke speerpunten voor de komende jaren? ‘Ik wil me sterk maken voor verkeersveiligheid en specifiek het terugdringen van het aantal fietsongevallen. En daarbij moeten we wat mij betreft nog steviger inzetten op kennis- en ervaringsdeling en onderzoek.’

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Mario Jacobs volgt Tymon de Weger op als voorzitter programmaraad Fietsberaad

No data found
Scroll naar boven