Meer ruimte voor fietsers op kruispunten

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-03-2017

Grotere wachtplekken bij kruispunten. Het is één van de oplossingen om meer fietsers tegelijk door het groene licht te loodsen.


In zowel Rotterdam als Amsterdam wordt deze zomer de opstelruimte op een flink aantal kruispunten aangepakt.

In Rotterdam bijvoorbeeld komen grotere wachtplekken op drie van de vier hoeken op het kruispunt Boompjes-Schiedamsedijk. Fietsers zitten elkaar straks minder in de weg terwijl ze staan te wachten. Ook komen er meer detectielussen op dit kruispunt waarmee fietsers langer groen kan worden gegeven.

In Amsterdam is al men al even bezig met het verruimen van kruispunten ten behoeve van de fietsers. Dat beperkt zich niet alleen tot bredere fietsopstelstroken. Ook worden de nodige eilandjes verwijderd of verkleind en zebra’s aangepast. Bijvoorbeeld op het Mr. Visserplein, een van de drukste kruispunten van de stad. In de zomer van 2016 zijn hier de fietspaden verbreed, zebrapaden ingekort en markeringen aangepast. Voor het afslaan naar de Valkenburgerstraat is een apart vak voor fietsers gemaakt. Bredere afslagstroken, verbreden van de fietsoversteken en het verkleinen van eilandjes geven de fietser ook meer opstel- en fietsruimte op de kruising Czaar Peterstraat – Cruquiuskade. Daar vlakbij wordt ook nog een autorijbaan voor rechtsaf samengevoegd met de autorijbaan voor rechtdoor.

De gemeente heeft de aanpak om meer ruimte te scheppen op kruispunten beschreven in een ‘Toolbox fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam.’

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Meer ruimte voor fietsers op kruispunten

Scroll naar boven