Meer verkeerslichten in Utrecht uit om doorstroming fietsverkeer te bevorderen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-03-2009

Na de tot nu toe succesvol verlopen proef om de verkeerslichten op de Neude uit te schakelen wil de gemeente Utrecht ook op andere locaties verkeerslichten uitzetten. De verwachting is dat door deze maatregelen met name het fietsverkeer op deze kruispunten beter zal doorstromen.


Bij wijze van proef worden eerst op drie kruispunten de verkeerslichten op knipperen gezet dan wel uitgeschakeld. Op vier kruisingen worden op proef de verkeerslichten buiten de spitsuren uitgeschakeld.
De uitschakeling van de verkeerslichten is een onderdeel van het actieplan Luchtkwaliteit 2008. Ook de nota ‘Groener licht voor de fiets' van de Fietsersbond, het GroenLinks-voorstel ‘Minder wachten, meer fietsen' en de Raadscommissie voor de Stad en Ruimte steunen dit voorstel. Het is één van de maatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren en de luchtkwaliteit te verbeteren. Naast het uitschakelen van verkeerslichten werkt de gemeente in samenwerking met de Fietsersbond ook aan plannen om de afstelling van de verkeerslichten te verbeteren. Naar aanleiding van ervaringen met het uitschakelen van verkeerslichten op de Neude, heeft de gemeente onderzocht of er meer plekken in de stad zijn waar het uitschakelen van verkeerslichten kan leiden tot een betere doorstroming van fietsers. Dit onderzoek heeft geleid tot een voorstel om de verkeerslichten op de kruispunten Burgemeester Reigerstraat-Oudwijkerdwarsstraat en Biltstraat-Poortstraat voor een periode van drie maanden op knipperen te zetten en vervolgens voor een periode van drie maanden helemaal uit. Omdat het technisch niet mogelijk is om de verkeerslichten op het kruispunt Smakkelaarsveld-Nieuwe Daalstraat (bij de Leidseveertunnel) te laten knipperen, worden deze gedurende de proefperiode meteen helemaal uitgeschakeld. Na de evaluatie van de proeven, die naar verwachting half april starten, besluit het college of de verkeerslichten weg kunnen of juist weer aan moeten. Mocht daar uit oogpunt van verkeersveiligheid aanleiding voor zijn, dan worden de verkeerslichten nog tijdens de proefperiode weer geactiveerd.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Meer verkeerslichten in Utrecht uit om doorstroming fietsverkeer te bevorderen

Scroll naar boven