Monitor Verkeersveiligheid 2018 - Achtergrondinformatie en onderzoeksverantwoording

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Auteur:Weijermars, W.A.M.; Goldenbeld, Ch.; Goede, M. de; Moore, K.; Mons, C; Bijleveld, F.D.; Bos, N.M.
 • Uitgever:SWOV
 • Datum:06-12-2018
Achtergrondrapport bij de Monitor Verkeersveiligheid 2018 met informatie over de ontwikkelingen in aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden; ontwikkelingen in demografie, mobiliteit en risico; ontwikkelingen in verkeersveiligheidsindicatoren, en genomen verkeersveiligheidsmaatregelen.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In 2017 vielen er 613 verkeersdoden en 20.800 ernstig verkeersgewonden in Nederland. Het aantal verkeersdoden laat over de afgelopen tien jaar een daling van gemiddeld 2,2% per jaar zien (statistisch significante daling) , maar de laatste jaren stagneert de daling. Het aantal ernstig verkeersgewonden is de afgelopen tien jaar toegenomen, met gemiddeld 1,9% per jaar (statistisch significant). Gezien de ontwikkelingen in de laatste jaren, is het niet aannemelijk dat de doelstellingen voor 2020 (maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden) behaald zullen worden.

  De volgende groepen verkeersdoden ontwikkelen zich op de lange termijn relatief ongunstig :  

  • Fietsers; het aantal verkeersdoden onder fietsers leek de afgelopen tien jaar eerder toe dan af te nemen (niet statistisch significant). Nadere analyse laat zien dat het aantal fietsdoden onder 80-plussers en bij ongevallen zonder motorvoertuig een toename laat zien;
  • Scootmobielen/invalidenvoertuigen; over de lange termijn neemt het aantal verkeersdoden in deze groep toe. In 2017 was er wel sprake van een afname;
  • 80-plussers; het aantal verkeersdoden in deze leeftijdscategorie laat een stijgende trend zien;
  • Het aantal geregistreerde verkeersdoden op 30- en 60km/uur-wegen leek de afgelopen tien jaar eerder toe- dan af te nemen (niet statistisch significant).

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Monitor Verkeersveiligheid 2018 - Achtergrondinformatie en onderzoeksverantwoording

No data found
Scroll naar boven