Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Nederlander fietst vaker en verder

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:19-11-2012

Tussen 2000 en 2011 nam het aantal kilometers dat Nederlanders met de fiets aflegden met 14 procent toe. Dat komt niet alleen omdat meer mensen fietsen, ze fietsen ook vaker en verder.


Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de Mobiliteitsbalans 2012. Vooral de grotere groep senioren (50 jaar en ouder) levert een fors aandeel aan de groei. Ze fietsen meer in de vrije tijd, maar ook de werkende 50-plussers pakken vaker de fiets. Dat komt waarschijnlijk ook doordat hun gezondheidssituatie gemiddeld genomen is verbeterd, aldus het KiM. Ook de beschikbaarheid van een
elektrische fiets heeft het fietsgebruik van senioren wellicht bevorderd.
Een grotere reisafstand per fiets is vooral te zien bij de woon-werkfietser.Vooral 40-plussers leggen langere fietsafstanden af. Deze trend kan ook een gevolg zijn van de al genoemde gemiddeld betere gezondheidssituatie van senioren. De toename van de fietsafstanden in het algemeen heeft vooral te maken met de schaalvergroting en het ruimtelijk steeds verder uiteen liggen van wonen enerzijds en werken, onderwijs en voorzieningen anderzijds.
Ook de 12 tot 25 jarigen fietsen vaker en verder. Dat heeft onder meer te maken met de toegenomen onderwijsdeelname, grotere verzorgingsgebieden van scholen en voorkeuren voor bijzondere onderwijsvormen.
Opvallend is dat de fiets terrein verliest bij het winkelen. Dat hangt volgens waarschijnlijk samen met de na 2008 teruglopende detailshandelsomzetten en de toename van het online-shoppen. Er is één uitzondering op deze trend: 60-plus vrouwen gebruiken juist wél vaker de fiets om te winkelen.

Opbouw van de ontwikkeling van het fietsgebruik tussen 2000 en 2011.
[Bron: KiM op basis van OVG/MON/OViN.]

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nederlander fietst vaker en verder

Scroll naar boven