Nieuwe gezichten, nieuwe programma’s

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:23-05-2017

De Tour de Force gaat een nieuwe fase in. En daar horen ook enkele nieuwe gezichten bij.


De Tour de Force startte in 2015 met 6 ploegen die zich richtten op 6 belangrijke algemene thema’s zoals financiering, techniek, gezondheid, enz. Ze inventariseerden de problemen, zetten onderzoek uit en onderzochten kansrijke oplossingen. Dat leidde uiteindelijk tot de tweede Agenda Fiets 2017-2020.

Daarin staan 8 doelen centraal. Om deze 8 doelen te concretiseren, zijn nu 8 wegkapiteins benoemd. Zij moeten ervoor zorgen dat er programma’s komen, inclusief een tijdpad, zodat de resultaten van al deze inspanningen binnenkort ook ‘op straat’ zichtbaar worden.

Er zijn nu 6 van de 8 wegkapiteins aangesteld. 2 posities zullen binnenkort worden ingevuld en tot die tijd wordt de rol tijdelijk waargenomen (a.i.).

1. Nederland toonaangevend Fietsland Mirjam Borsboom Dutch Cycling Embassy  
2. Meer ruimte voor de fiets in steden Otto van Boggelen CROW-Fietsberaad  
3. Kwaliteitsimpuls op regionale fietsroutes volgt binnenkort namens IPO (Provincie Gelderland)  
4. Overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets Conny Broeyer I&M  
5. Stimulering van fietsen Hugo van der Steenhoven (a.i.) namens VWS (Adviseur)  
6. Minder fietsslachtoffers Kate de Jager I&M  
7. Minder gestolen fietsen Mojgan Yavari Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit  
8. Versterken kennisinfrastructuur Rick Lindeman I&M  

De werkzaamheden van sommige ploegen worden binnenkort afgerond met afsluitende bijeenkomsten. Voor enkele ploegen geldt dat ze nog korter of langer actief blijven. Voor de ploegleiders geldt dat hun werkzaamheden worden overgenomen door de wegkapiteins. Vier van hen blijven betrokken bij de Tour de Force als bestuurlijk ambassadeur voor hun thema: Floor Vermeulen, Conny Bieze, Paul de Rook en Elly van Kooten.

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe gezichten - nieuwe programmas

Scroll naar boven