Nieuwe nummer Fietsverkeer is verschenen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:25-11-2018
Het nieuwe nummer van Fietsverkeer is verschenen, met onder meer aandacht voor deelfietsen, kinderen op de fiets, intelligente verkeerslichten en drukte op het fietspad.

 • Drukte op fietspaden
  Het fietsgebruik neemt de laatste jaren toe. Vooral in grote steden zoals Amsterdam, Utrecht en Nijmegen is dat duidelijk te merken. Er wordt al gesproken over files op het fietspad en het gevaar dreigt dat dit voor fietsers reden kan worden om de fiets dan maar te laten staan. De afgelopen drie jaar zijn de nodige onderzoeken en pilots uitgevoerd door CROW-Fietsberaad en door anderen die een relatie hebben met deze problematiek. Een overzicht van de actuele stand van zaken.
    
  Nieuwe voertuigen moeten passen in de ruimtelijke inrichting
  Fietspaden in de grote steden raken overvol. Daar is iedereen het over eens. Maar het arsenaal aan mogelijke maatregelen kent grenzen. Snorfietsen en speed-pedelecs naar de rijbaan, alternatieve routes instellen, verkeersregelingen aanpassen. Het gaat tot nu toe vooral om ad-hoc-ingrepen op basis van actuele ontwikkelingen.
  Maar is het niet tijd voor een meer fundamentele en toekomstbestendige visie op het fietspad? We legden de deze vraag voor aan vijf fietsdeskundigen die vanuit verschillende invalshoeken op zoek zijn naar antwoorden op deze vraag.
   
  Dossier Deelfiets
  In veel wereldsteden is de deelfiets inmiddels aardig ingeburgerd. In ons land wil het nog niet echt vlotten. Weliswaar is er een aantal kleinere en ook succesvolle concepten geïntroduceerd, een grootschaliger introductie haperde toen enkele Aziatische providers op te ruime schaal ‘strooifietsen’ neerzetten. Voor Amsterdam en andere gemeenten reden om op de rem te trappen.
  Maar uit deze en andere ervaringen, ook vanuit het buitenland, zijn belangrijke lessen te leren over hoe je de deelfiets ruimte kunt bieden, zonder dat dit de stad ontwricht.
  Van daaruit heeft CROW-Fietsberaad samen met adviesbureau APPM/NewDrive een ‘Leidraad voor gemeentelijk deelfietsbeleid’ ontwikkeld. Daarin wordt uiteengezet hoe je als gemeente het meest geëigende deelfietsconcept in huis kunt halen. In dit dossier de hoofdpunten uit de nota. En meer over de ervaringen met deelfietsen in Rotterdam en Delft.

  Meer kinderen op de fiets
  Ieder Nederlands kind heeft een fiets en leert fietsen. Dat denken we nog steeds, maar het klopt niet. Er zijn scholen waar maar een paar fietsen op het schoolplein staan. Eén van de doelstellingen van de Tour de Force is het gericht stimuleren van fietsen bij groepen waar het fietsgebruik achterblijft, zoals bij kinderen en migrantenvrouwen in de grote steden. Een onderwerp dat bij steeds meer overheden gaat leven, signaleert Tour de Force wegkapitein Hugo van der Steenhoven.
   
  Fietser profiteert nu nog beperkt van intelligente verkeerslichten
  Het is het nieuwste buzzword bij de verkeersregelaars: iVRI. Deze intelligente regelinstallatie kan beter communiceren met weggebruikers. IenW trok er 75 miljoen euro voor uit en de eerste installaties staan op straat. Wat schiet de fietser er mee op? We vragen het Eric Greweldinger, de bevlogen verkeersregelexpert in ’s-Hertogenbosch, die inmiddels veel ervaring heeft opgedaan met prioriteitsregelingen voor de fietser.

  Download Fietsverkeer 43

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe nummer Fietsverkeer is verschenen

No data found
Scroll naar boven