Nieuwe voertuigen moeten passen in de ruimtelijke inrichting

  • Soort:Artikel Fietsverkeer
  • Auteur:Ron Hendriks
  • Uitgever:CROW-Fietsberaad
  • Datum:29-11-2018
Fietspaden in de grote steden raken overvol. Daar is iedereen het over eens. Maar het arsenaal aan mogelijke maatregelen kent grenzen. Iis het niet tijd voor een meer fundamentele en toekomstbestendige visie op het fietspad? We legden de deze vraag voor aan vijf fietsdeskundigen die vanuit verschillende invalshoeken op zoek zijn naar antwoorden op deze vraag.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Gevraagd naar oplossingen ziet Saskia Kluit (Fietsersbond) onder andere mogelijkheden door routenetwerken anders in te delen. ‘Het huidige hoofdnet-fiets moet zo blijven en naar de CROW-normen worden gebracht. Het tweede netwerk – dat erbij zou moeten komen - is het niveau daaronder, alleen voor kwetsbare mensen, voor ouderen, kinderen, ontworpen voor plezier en ontspanning. Een derde netwerk is gericht op snelle en zware voertuigen, die qua massa en snelheid nog niet thuishoren op de 50 km-autoweg, zoals de cargobike.’
    Otto van Boggelen pleit voor een meer pragmatische aanpak, mede omdat de geschiedenis leert dat een wat andere categorie-indeling vroeg of laat geen oplossing biedt. ‘Kijk niet naar wat voor voertuig is het is, maar ga voor een maximumsnelheid op het fietspad. Waarbij je wel grenzen moet stellen aan massa en omvang van zo’n voertuig. De toekomst zou kunnen zijn dat er fietspaden bestaan met een maximumsnelheid van 20 of 25 km/uur en fietspaden – bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom - met 40 km/uur als maximum. Een speed-pedelecrijder of een racefietser kan dan zelf kiezen tussen het fietspad of de rijbaan, als hij zijn snelheid maar aanpast.’
     

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe voertuigen moeten passen in de ruimtelijke inrichting

No data found
Scroll naar boven