Notitie over inrichting en organisatie van schoolstraten

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Auteur:Johan Vermeeren (VAGN) & Stan Wolters (CROW)
  • Uitgever:CROW
  • Datum:21-04-2023
De CROW-notitie 'Schoolstraten; inrichting en organisatie' biedt gemeenten handvatten bij het maken van de keuze of een locatie zich leent voor het aanwijzen als schoolstraat, en hoe deze schoolstraat op een uniforme, juridisch correcte en herkenbare wijze kan worden ingericht.

Aan het begin en einde van de schooldag ontstaat in de straat voor de ingang van de school vaak een gevaarlijk samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Daarbij is sprake van een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school, want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker, omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen. 
 
De schoolstraat kan de vicieuze cirkel doorbreken: de weg voor de (basis)school wordt tijdelijk afgesloten voor al het inkomende gemotoriseerd verkeer. Dat gebeurt op schooldagen vlak voor tot net na het starten van de schooldag en vlak voor tot kort na het eindigen van de schooldag. In alle gevallen gaat het om scholen die liggen aan een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur.
 

Rustiger en aangenamer

De voordelen zijn evident: de schoolomgeving wordt rustiger en aangenamer. De plaats die auto’s innamen, komt vrij voor voetgangers, fietsers, groen, ontmoeting, beweging en recreatie. In België is de schoolstraat al toegepast bij ongeveer 165 scholen in meer dan 50 gemeenten.
 
De CROW-notitie Schoolstraten is tot stand gekomen op basis van kennis en literatuur op het gebied van schoolstraten in Nederland, België en Engeland, aangevuld met gesprekken met verschillende gemeenten en ervaringen van de expertgroep. Op grond van al deze informatie zijn randvoorwaarden geformuleerd voor de instelling van een schoolstraat. De notitie bevat ook voorstellen voor de juridische afbakening van een schoolstraat.
 
Download de CROW-notitie Schoolstraten vanaf deze pagina.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Notitie over inrichting en organisatie van schoolstraten

Scroll naar boven