Nu ambities waarmaken

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:03-03-2017

We staan voor een belangrijke opgave: het opstellen van een ambitieus programma dat aantoont dat de Tour de Force stappen/sprongen mogelijk maakt, die anders niet mogelijk zijn. Die de meerwaarde van de Tour de Force bewijzen. Die het commitment verzilveren van de 23 organisaties die deel uitmaken van de brede coalitie van de Tour de Force.


 • De doelen die we in de Agenda Fiets 2017-2020 met elkaar hebben afgesproken zijn ambitieus. Het is zaak het gecreëerde draagvlak nu maximaal te benutten. Want dat draagvlak is breed. Bij de politiek: zie de berichten over de hoogte van de bedragen die diverse politieke partijen in de komende kabinetsperiode willen vrijmaken voor investeringen in de fiets. Bij het Rijk: lees de opstelling van de minister in haar aanbiedingsbrief bij de Agenda Fiets aan de Tweede Kamer: ‘Hoewel het fietsbeleid is gedecentraliseerd naar de regio’s, is ook de betrokkenheid van het Rijk van groot belang’. Bij provincies en vervoerregio’s: zij hebben de komende jaren forse bedragen vrijgemaakt om te investeren in meer, betere en veiligere fietsvoorzieningen, ook in combinatie met OV en auto. En last but not least: bij de vele steden en gemeenten die de afgelopen tijd ambitieuze fietsplannen hebben opgesteld.

  Daarnaast stellen zowel het Rijk als decentrale overheden budgetten beschikbaar waarmee de Tour de Force kan functioneren als smeerolie voor het fietsbeleid in Nederland. Want de Tour de Force werkt aan een ambitieus programma om deze ambities en plannen waar te maken. Om beschikbare en nieuwe budgetten zo goed mogelijk te benutten. Dat is de opgave waar we de komende maanden voor staan. Daarvoor zijn inmiddels vijf wegkapiteins aangesteld en binnenkort volgen er nog drie. Hun opdracht is om de komende maanden samen met alle organisaties die betrokken zijn bij fietsbeleid een ambitieus programma op te stellen. De Tourleiding steunt hen daarin ten volle en wenst hen daarbij veel succes.

  Filip van As
  voorzitter Tour de Force
  wethouder Zwolle

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nu ambities waarmaken

No data found
Scroll naar boven