Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Onderzoek fietsverkeer: Basiskenmerken verkeersstroom op éénrichtingsfietspad

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Auteur:Ir. J.H. Papendrecht en ir. H. Botma - TU Delft
 • Datum:15-12-1989

In dit rapport worden opzet, inrichting en resultaten behandeld van een onderzoek naar kenmerken en hun onderlinge relaties van een verkeersstroom van fietsers en bromfietsers op vrijwillige fietspaden. Centraal staat de onderlinge hinder van fietsers op smalle fietspaden.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Voor dit onderzoek zijn gegevens verzameld op vijf locaties met relatief hoge intensiteiten. Hiervan waren vier locaties gelegen binnen de bebouwde kom en de vijfde er buiten, waarbij de laatste een prestatietoertocht met uitzonderlijk hoge intensiteiten betrof. Met een speciaal ontwikkelde meetmat zijn op een doorsnede passagemomenten, snelheden en laterale posities geregistreerd.
  Geanalyseerd zijn de snelheden, de dwarsposities, de inhaalbaan, de frequentie van inhaalmanoeuvres en duo's en bovendien is getracht de capaciteit te bepalen. De voornaamste resultaten zijn:
  Snelheden van fietsen en bromfietsen stemmen op verschillende stedelijke fietspaden goed overeen en vertonen in de tijd gezien geen trendmatig verloop.
  Het 1-percentiel van de dwarsposities zijn niet aangetoond.
  Van inhaalmanoeuvres zijn de gemiddelde lengte en percentielen van de laterale posities tijdens het inhalen bepaald. Op het smalle fietspad is de inhaalmanoeuvre korter en de tussenafstand bij het passeren kleiner dan op het brede fietspad.
  Bromfietsen hebben ongeveer dezelfde inhaallengte als fietsen maar houden meer tussenafstand aan. Duo rijders houden minder tussenafstand aan dan inhalers.
  De frequentie van inhaalmanoeuvres verloopt als functie van de intensiteit overeenkomstig de theorie maar blijft er in absolute waarde onder. Er is geen effect gevonden van de intensiteiten op de snelheden. De geschatte capaciteiten zijn duidelijk hoger dan de in de literatuur vermelde waarden.

Relevantie

Scroll naar boven