Oproep aan nieuwe regering: Investeer duurzaam en effectief, investeer in fiets

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:14-04-2017

De Tour de Force vraagt de nieuwe Regering om de komende jaren nadrukkelijk rekening te houden met de fiets. De fiets biedt immers vele voordelen en kent ook nog eens de laagste kosten per reizigerskilometer.


 • De Tour de Force roept de nieuwe Regering op om krachtig te blijven investeren in nog betere en veiligere routes en voorzieningen voor fietsers in de steden, in de keten fiets-openbaar vervoer en op regionale (snel)fietsroutes, door:

  I.bij investeringen in de bereikbaarheid van regio’s de kracht van de fiets - als een volwaardige, duurzame en kostenefficiënte modaliteit - volwaardig mee te nemen en meer  prioriteit te geven aan investeringen in de fiets;

  II.daarvoor in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de ruimte en de mogelijkheden te scheppen;

  III.ook na 2020 te voorzien in structurele medefinanciering van fietsparkeervoorzieningen bij stations en een efficiënte organisatie van beheer en exploitatie;

  IV.te zorgen voor een sterkere fiscale stimulering van fietsen naar het werk.

  We werken samen aan een krachtig en vitaal Nederland. Een land met internationaal concurrerende bedrijven in goed bereikbare economische regio’s. Met aantrekkelijke en veilige steden en dorpen om met plezier in te leven. En met nabij een groen en blauw buitengebied om actief te recreëren.

  Een verdere groei van het fietsgebruik zorgt voor een stevige bijdrage aan economische groei, bereikbaarheid en leefbaarheid in de zin van ruimtelijke kwaliteit, energie- en klimaatdoelen (CO2), maatschappelijke participatie en publieke gezondheid.

  Investeringen in de fiets zijn bewezen kosteneffectief. Vergeleken met auto en OV staat de fiets voor veruit de laagste kosten per reizigerskilometer (zie ook de analyse van bureau Decisio).

  Daarom hebben alle overheden en organisaties, die verantwoordelijk en betrokken zijn bij fietsbeleid, een gezamenlijk doel gesteld: een groei van het aantal fietskilometers met 20% in de periode 2017-2027.

  Hoe kan dit doel worden bereikt? Onder de vlag van de Tour de Force is een nationale Agenda Fiets opgesteld en is afgesproken samen te investeren in:

  1. Internationale profilering van Nederland Fietsland
  2. Meer ruimte voor fietsers in de stad
  3. Hoogwaardige regionale fietsroutes
  4. Optimalisering van de keten fiets-OV
  5. Krachtige stimulering van fietsen
  6. Minder fietsslachtoffers
  7. Terugdringen fietsdiefstal
  8. Een goede kennisinfrastructuur
 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Oproep aan nieuwe regering investeer in fiets

No data found
Scroll naar boven