Piekdrukte in stationsstallingen onderschat

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:18-01-2022
Wie de piekdruktes in stationsstallingen alleen baseert op het aandeel fietsende treinreizigers op een dag, kan er flink naast zitten.

Het nauwkeurig inschatten van piekdruktes in fietsenstallingen is van belang om drukte en lange wachtrijen te voorkomen. Rik Schakenbos en Danique Ton van NS Stations hebben becijferd dat het werken met het gemiddelde aantal treinreizigers dat op een dag de fiets gebruikt in het voor- of natransport nog weinig zegt over de piekbelasting in een stationsstalling.

Uit een vergelijking van het reispatroon over de dag van fietsparkeerders en in-/uitstappers van 72 treinstations blijkt dat het aandeel fietsparkeerders binnen de treinreizigers niet uniform over de dag verdeeld is, maar sterk varieert. In zowel de ochtend- als de avondspits is het aandeel fietsparkeerders hoger dan gemiddeld over de dag, terwijl het aandeel fietsparkeerders tijdens daluren juist lager ligt. Op bepaalde stations kan de werkelijke piekdrukte daardoor fors hoger liggen.

Voor het vaststellen van de piekdrukte in de stationsstalling moet daarom een stationspecifieke correctiefactor worden gebruikt, rekening houdend met de ongelijke verdeling van fietsende treinreizigers. In een paper voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk leggen ze uit hoe je deze correctiefactor kunt berekenen.

Bij station Baarn leidt dit bijvoorbeeld ertoe dat er in het drukste uur 60% meer fietsparkeerders zullen zijn dan op basis van oude rekenmethodes verwacht mocht worden. Elders, bijvoorbeeld in Goes, zijn de verschillen veel minder groot.
Voor bestaande stallingen waar fietsparkeerdata beschikbaar is, kan de piekdrukte direct uit de fietsparkeerdata berekend worden.
Voor nog niet bestaande stallingen zullen correctiefactoren geschat moeten worden. Fietsende treinreizigers met een grotere reisafstand per trein lijken bijvoorbeeld eerder naar het station te komen. Op basis van de gemiddelde reisafstand van treinreizigers kan daarmee ook een goede inschatting gemaakt worden, aldus de onderzoekers.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Piekdrukte in stationsstallingen onderschat

Scroll naar boven