Programmaraad CROW-Fietsberaad zoekt nieuwe leden

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Uitgever:CROW Fietsberaad
  • Datum:15-09-2020
De programmaraad van CROW-Fietsberaad is op zoek naar nieuwe leden die willen bijdragen aan de kwaliteit en de vernieuwing van het fietsbeleid in Nederland. Belangstellenden moeten aantoonbare ervaring hebben met (aspecten van) het fietsbeleid.

Voor het kenniscentrum CROW-Fietsberaad is de programmaraad een belangrijke link met de praktijk. De programmaraad adviseert over de inhoudelijke koers. Worden de juiste onderwerpen opgepakt? Voldoet de kwaliteit van de activiteiten? Kunnen de adviezen op draagvlak rekenen? CROW-Fietsberaad streeft naar een evenwichtige samenstelling, met deskundigheid uit alle voor het fietsbeleid relevante sectoren. Gezien de huidige samenstelling van de programmaraad, heeft CROW-Fietsberaad de volgende voorkeuren geformuleerd:

  • Twee nieuwe leden die werkzaam zijn voor een adviesbureau;
  • Eén nieuw lid werkzaam is voor een provincie of regio;
  • Twee nieuwe leden die werkzaam zijn voor een gemeente.

Het lidmaatschap vergt een tijdsinvestering van circa 30 uur per jaar. Alle leden worden geacht een actieve bijdrage te leveren aan de vier jaarlijkse vergaderingen (en een excursie) van de programmaraad. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten van CROW-Fietsberaad en nieuwe ontwikkelingen besproken. Daarnaast kunnen leden naar eigen inzicht een bijdrage leveren aan themabijeenkomsten en begeleidingscommissies van onderzoeken en pilots. Leden die werkzaam zijn voor gemeenten/provincies worden benoemd voor een periode van maximaal 6 jaar. Leden die werkzaam zijn voor adviesbureaus worden benoemd voor een periode van maximaal 2 jaar.

Belangstellenden kunnen zich tot 30 oktober aanmelden via deze link. Geprobeerd wordt om in december of januari de gesprekken te voeren met een selectie van de belangstellenden.
 

Heeft u vragen over het lidmaatschap? Bekijk eens de 'Regels voor lidmaatschap', of neem contact op met Bob Felix.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Programmaraad CROW-Fietsberaad zoekt nieuwe leden

Scroll naar boven