Simulatie van fietsstromen: (on)mogelijkheden van bestaande modellen

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Auteur:Erwin Bezembinder
  • Datum:01-09-2023
Door de steeds groeiende stroom fietsers in het verkeer is er ook steeds meer behoefte aan het adequaat kunnen simuleren van fietsers op wegvakken en kruispunten. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar het simuleren van fietsstromen, uitgevoerd in opdracht van CROW-Fietsberaad in de periode van november 2022 tot en met mei 2023.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Door de steeds groeiende stroom fietsers in het verkeer is er ook steeds meer behoefte aan het adequaat kunnen simuleren van fietsers op wegvakken en kruispunten. Dit is met name van belang om te kunnen bepalen waar in de toekomst doorstromingsproblemen zullen zijn en welke (ontwerp) aanpassingen een mogelijke oplossing daarvoor kunnen zijn.

    Om de doorstroming op wegvakken en kruispunten te kunnen voorspellen, en daarmee verschillende inrichtingsvarianten te kunnen evalueren, wordt gebruikgemaakt van (simulatie)modellen. Er zijn zowel in Nederland als wereldwijd verschillende theoretische en commerciële (software) modellen beschikbaar. Veel van deze modellen zijn traditioneel, niet of slechts beperkt in staat om de effecten van fietsverkeer adequaat te voorspellen. Alhoewel veel modellen de afgelopen jaren verbeterd zijn, is er nog geen duidelijk overzicht van de (on)mogelijkheden van het modelleren van fietsverkeer.

    Het doel van dit project is om de mogelijkheden van beschikbare modellen ten aanzien van de verkeersafwikkeling van fietsers in beeld te brengen en te bepalen welke uitbreidingen van en/of aanpassingen aan bestaande modellen noodzakelijk en/of gewenst zijn. Het idee is dat het resulterende overzicht partijen stimuleert tot verdere ontwikkeling van de modellen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Simulatie van fietsstromen: (on)mogelijkheden van bestaande modellen

Scroll naar boven