Staatssecretaris Stientje van Veldhoven draagt de fiets (en de Tour de Force) warm hart toe

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:15-12-2017

De aandacht voor de fiets groeit. ‘Tot mijn genoegen kan ik constateren dat we met staatssecretaris Stientje van Veldhoven een warm pleitbezorger hebben voor de fiets en de Tour de Force&', stelt voorzitter Henk Brink.&


  • Tijdens de begroting van IenW gaf de staatsecretaris aan dat zij blij was met de belangstelling voor de fiets omdat het een ontzettend belangrijke schakel is in onze hele mobiliteit. Ook noemde ze de Tour de Force een paar keer tijdens de begrotingsbehandeling.   

    ‘De staatssecretaris geeft blijk van ambitie. Dat bleek zowel in de begrotingsbehandeling als in het MIRT- overleg met de Tweede Kamer’, constateert de voorzitter. ‘Zo wil zij bijvoorbeeld met regionale overheden en werkgevers afspraken maken over concrete maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren. In de begrotingsbehandeling stelde zij dat er voor de fiets in het woon-werkverkeer een groot potentieel ligt omdat 70% van de afstand van woon-werkverkeer onder de 15 kilometer is. Een afstand die op de fiets prima te overbruggen is en helemaal als je een elektrische fiets hebt. Kortom, ik verheug mij op een vruchtbare samenwerking met de staatssecretaris’, zegt Henk Brink.  

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven draagt de fiets en de Tour de Force warm hart toe

No data found
Scroll naar boven