"De laatste jaren stagnee

"De laatste jaren stagneert de daling echter. Het aantal ernstig verkeersgewonden laat over de afgelopen tien jaar een stijgende trend zien en nam met gemiddeld 1,9% per jaar toe." Afgelopen 10 jaar werden verkeersgewonden niet altijd geregistreerd. Je kunt die waargenomen toename daarom niet als afname van verkeersveiligheid boeken. Verder moten die getallen steeds afgezet worden tegen het aantal fietskilometers en die zijn de afgelopen 10 jaar met 15% toegenomen. Ofwel 1,5% van die 1,9 is al te verklaren door toename van het aantal fietskilometers. Die laatste 0,4% kun je gerust als toevalligheid noteren. Geen reden tot paniek of dwaze beleidsvoornemens. Gewoon het hoofd koel houden en doorgaan met staand beleid: - verbetering infrastructuur (verbreding bestaande fietspaden, meer fietssnelwegen/fietsstraten) - senioren cursussen aanbieden voor veiligheid op de pedelec - handhaven op bestaande regelgeving (rood licht, verlichting, voorrangsregel, plaats op de weg, aantal fietsers naast elkaar, mobiel op de fiets) - onderhoud aan infrastructuur: schoon houden van wegen (modder, grind), oneffen tegelpaden herstellen, boomstronken uit fietspaden halen
Scroll naar boven