Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Tellen met beleid

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:05-01-2005
Onder titel &'Tellen met beleid&' is een nieuwe publicatie van het Fietsberaad verschenen. Publicatie nummer 5 geeft aan hoe gemeenten een fietsmonitoring-systeem kunnen opzetten.

Onder titel 'Tellen met beleid' is een nieuwe publicatie van het Fietsberaad verschenen. Monitoring is in verkeersbeleid al enige tijd een belangrijk begrip. Ook in decentraal fietsbeleid wordt er regelmatig over gesproken. In de praktijk heeft het begrip echter nog een zeer diffuse inhoud. Daarnaast wordt monitoring in decentraal fietsbeleid nog maar weinig toegepast en zijn er dus ook nauwelijks resultaten die beleidsmatig kunnen worden gebruikt.
Toch kan monitoring een belangrijke rol spelen bij het formuleren en uitvoeren van nieuw fietsbeleid. Immers, via monitoring is het mogelijk om een beeld te krijgen van de mate waarin de fiets wordt gebruikt. In het verleden hebben echter talrijke valkuilen voorkomen dat monitoringsresultaten die rol in het beleidsproces spelen. Bijvoorbeeld de hoge kosten, waardoor de monitoring in later jaren geschrapt werd, of de tekortkoming dat de resultaten geen handvatten voor beleidskeuzen boden.
Om de resultaten van monitoring daadwerkelijk een rol te laten spelen in het proces van fietsbeleid, is het nodig indicatoren te gebruiken die ervoor zorgen dat de uitkomsten aan- sluiten op inhoudelijke keuzen in het fietsbeleid. MuConsult heeft voor het Fietsberaad een verkennend onderzoek uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag: wat kan monitoring in fietsbeleid zijn? Het onderzoek heeft in kaart gebracht hoe een fietsmonitor eruit kan zien en welke indicatoren geschikt zijn voor een monitorsysteem dat aan bovenstaande eisen voldoet. Deze handreiking schetst de mogelijkheden voor gemeenten.
Het rapport is per e-mail te bestellen of gratis te downloaden in de rubriek Rapporten op deze site.

Relevantie

Scroll naar boven