Tijd voor een sterrenwaardering voor fietspaden?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:03-12-2012

Heeft het zin om waarderingssysteem voor fietsvoorzieningen op te zetten, naar analogie van EuroRAP dat is ontwikkeld voor autowegen? Een eerste verkenning van de ANWB leert dat daar nogal wat haken en ogen aan zitten.


  • De ANWB test dit jaar en volgend jaar alle provinciale wegen op de veiligheid van de infrastructuur. Dat gebeurt binnen het EuroRAP-programma dat binnen heel Europa wordt toegepast. Een speciale meetwagen maakt gedetailleerde beelden van de weg. Aan de hand van die beelden worden wegkenmerken vastgelegd, zoals de breedte van de rijbaan tussen lijnen, afstand tot harde objecten in berm, snelheidslimieten, kruispunttypen, enzovoort. De resultaten leiden tot een waardering in sterren. Opzet is om wegbeheerder zo een handvat te bieden waarmee deze op een kosteneffectieve manier wegen veiliger kunnen maken. Of een dergelijke aanpak zich ook leent voor fietsvoorzieningen buiten de bebouwde kom was het onderwerp van een stage van een derdejaars NHTV-student Robertjan Kuijten bij de ANWB.
    Hij bekeek wat de invloed is van factoren als intensiteit, obstakels, effenheid, belijning, breedte, en dergelijke op de fietsveiligheid. Duidelijk is dat er een verband bestaat, maar ook dat er weinig bekend is over de mate waarin de verschillende factoren zoals bijvoorbeeld intensiteit en fietspadbreedte van invloed zijn. Dat vormt een eerste belemmering om een EuroRAP voor fietsers op te zetten. Verder vormt het gebrek aan betrouwbare locatiegebonden verkeersongevallencijfers een struikelblok. Toch zien verschillende geraadpleegde deskundigen zo'n proactieve aanpak wel zitten, nu de blackspotmethodiek bij gebrek aan ongevallen en een tekort schietende ongevallenregistratie steeds minder soelaas biedt. Maar voor het zover komt, zal dus eerst het nodige onderzoek verricht moeten worden naar de relatie tussen wegkenmerken en ongevallen.
    Overigens zijn sommige wegbeheerders provincies (Drenthe, regio Eindhoven) al aan de slag om de kwaliteit van het fietspadennetwerk te inventariseren, onder meer met gebruik van speciaal ingerichte meetauto's die de belangrijkste kenmerken vastleggen. Daarnaast kent ook de Fietsbond verschillende methoden om de kwaliteit van fietspaden in kaart te brengen met meetfiets- en auto.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Tijd voor een sterrenwaardering voor fietspaden?

No data found
Scroll naar boven