Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Tilburg bouwt verder aan sternet

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:05-05-2005
Tilburg heeft afgelopen week de eerste stap gezet om te komen tot een nieuw Fietsplan. Het plan beschrijft de richting die de gemeente kiest om het huidige niveau van fietsgebruik te handhaven, zodat er ook in 2015 nog sprake is van een fietsaandeel van ongeveer 34% op korte ritten (tot 7,5 kilometer).

Tilburg heeft afgelopen week de eerste stap gezet om te komen tot een nieuw Fietsplan. Het plan beschrijft de richting die de gemeente kiest om het huidige niveau van fietsgebruik te handhaven, zodat er ook in 2015 nog sprake is van een fietsaandeel van ongeveer 34% op korte ritten (tot 7,5 kilometer). Opvallend detail: op rotondes krijgen fietsers volgens het nieuwe plan standaard geen voorrang meer.

Om het huidige niveau fietsgebruik te behouden is een goed en compleet stelsel van fietspaden noodzakelijk, de zogenoemde sternetroutes, zo meldt het conceptplan. Inmiddels is ruim 70% van die routes aangelegd. In de komende jaren worden de routes verder aangelegd, zoals nieuwe verbindingen naar Berkel-Enschot, Udenhout en Reeshof West.
Maar ook het beheer en onderhoud van de bestaande routes krijgt meer aandacht. Uit een enqu�te die voor het fietsplan is gemaakt, blijkt dat veel Tilburgers niet tevreden zijn over de huidige staat van de fietspaden. Tilburg wil om die reden het onderhoudsbudget verdubbelen, waardoor in ieder geval het aantal zeer slechte fietspaden nagenoeg verdwijnt. Ook het onderhoud naast de fietspaden (zoals de groenvoorziening en verlichting) wordt aangepakt. Zo wordt onderzocht wat het kost om het verlichtingsniveau langs fietspaden te verhogen, om de veiligheid op en rond de fietspaden te verbeteren.

Rood asfalt
Verder kiest Tilburg ervoor om langs belangrijke wegen vrijliggende fietspaden aan te leggen en om fietspaden in rood asfalt aan te leggen. Op rotondes krijgen fietsers volgens het nieuwe plan standaard geen voorrang meer. Met deze keuze wijkt Tilburg af van de CROW-richtlijnen. 'Op dit moment zijn de voorrangsregels nog verschillend, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Recente gegevens laten zien dat op rotondes met vrijliggende fietspaden waarbij fietsers voorrang moeten verlenen veel minder ongevallen gebeuren dan op rotondes waarbij fietsers wel voorrang hebben', zo motiveert de gemeente dit besluit. Om de veiligheid nog verder te verbeteren wordt de maatregel 'Bromfiets op Rijbaan' verder aangescherpt door alleen de ringbanen en de cityring uit te zonderen voor bromfietsers.

Stallingsvoorzieningen
Tilburg wil bij nieuwe grote (bouw)plannen voortaan fietsenstallingsnormen hanteren, zoals nu ook al gedaan wordt met parkeernormen. Uit het onderzoek dat is gehouden voor het Fietsplan bleek namelijk dat veel inwoners een tekort aan stallingsvoorzieningen ervaren, met name bij winkelcentra en in de binnenstad.
Het Tilburgse Fietsplan moet eind dit jaar definitief worden vastgesteld.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Tilburg bouwt verder aan sternet

Scroll naar boven