De Belgische regering hee

De Belgische regering heeft perfect laten zien hoe je automobilisten uit de auto kunt krijgen... Oké, daarbij geholpen door een vastlopende ring om Antwerpen waardoor automobilisten tot waanzin gedreven worden en maar al te graag overstappen op een speed pedelec. Wat heeft men gedaan: - uitspreken dat de (snelle) fiets een goed alternatief is voor de auto - fiscale middelen inzetten om het gebruik van de fiets te stimuleren - middelen inzetten voor verbetering van de fietsinfrastructuur. In Nederland mis ik de ruimhartigheid van de overheid, het mag allemaal niks kosten en men is zelfs bevreesd dat al te veel fietsforensen de overheidsinkomsten uit automobiliteit (25 miljard euro per jaar) onder druk zullen zetten. Voor onze provinciale overheden wil ik het volgende meegeven. Ik woon in het Rivierenland en daar zijn bruggen de belangrijkste oeververbindingen. De fietspaden over de Rijnbruggen van Heteren, Rhenen en Arnhem worden bijzonder goed gebruikt door fietsers, zo ook de Waalbruggen bij Echteld, Ewijk en Nijmegen, en de Maasbruggen bij Ravenstein, Grave, Heumen en Gennep. De fietsroutes tussen deze rivierbruggen zijn echter vaak bijzonder omslachtig. Als voorbeeld noem ik de route tussen de Rijnbrug bij Heteren en de Waalbrug bij Ewijk... best knap als je daar als fietstoerist wijs uit wordt. Voor een forens zijn dergelijke uitstapjes niet interessant. Gelukkig zijn er ook geweldig goede verbindingen zoals het Rijnwaalpad maar helaas nog een uitzondering.

Reacties

P Lomito De auto is echt geen melkkoe hoor, eerder een vetgemest varken. Lees dit maar: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/subsidie-parkeren-weegt-niet-op-tegen-kosten.9448271.lynkx http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/elf-waarheden-over-parkeren,-mobiliteit-en-retail https://decorrespondent.nl/8716/de-oplossing-voor-bijna-alles-duurder-parkeren/3333687425948-40ef203f Maar gemeente zijn al blij als ze autoparkeerkelders een beetje kunnen stimuleren om wat uit de kosten te komen.
Scroll naar boven