Utrecht: aanbod fietstrommels blijft achter bij vraag

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:25-05-2005
Utrecht telt tot nu toe 25 fietstrommels. Ondanks de vrij hoge tarieven, overtreft de vraag naar dergelijke fietsparkeervoorzieningen nog steeds het aanbod. Procedurekwesties zouden een snelle uitbreiding van het aantal fietstrommels in de weg staan.

Utrecht telt tot nu toe 25 fietstrommels. Ondanks de vrij hoge tarieven, overtreft de vraag naar dergelijke fietsparkeervoorzieningen nog steeds het aanbod. Procedurekwesties zouden een snelle uitbreiding van het aantal fietstrommels in de weg staan.

Het oorspronkelijke plan van Utrecht behelsde de plaatsing van circa 40 fietstrommels, naast uitbreiding van het aantal buurtfietsenstallingen. Dat het aantal bij 25 is blijven steken komt volgens verkeerswethouder Van den Bergh in het Utrechts Nieuwsblad omdat grote delen van de stad geen bestemmingsplan hebben, hetgeen een verkorte artikel 19 procedure onmogelijk maakt. 'We zoeken wel naar manieren om te versnellen, bijvoorbeeld door fietstrommels in eerste instantie aan te merken als straatmeubilair'.
De procedure voor het plaatsen van een fietstrommel is sowieso tijdrovend, aldus de gemeente. Zo moet eerst de vraag worden ge�nventariseerd, vervolgens moet een locatieonderzoek plaatsvinden waarbij getoetst wordt op aspecten als eigendom van de grond, bestemming, vervuiling, verkeersveiligheid, stedenbouwkundige eisen, enzovoort. Dan volgt het aanvragen van een bouwvergunning, en eventueel het starten artikel van een 19 WRO procedure, hetgeen gemiddeld een half jaar in beslag neemt. Na het aanvragen offertes voor het bouwwerk en verlening bouwvergunning moet opdracht worden geven conform aanbestedingsregels.

Geld is dit keer niet het probleem. Tot nu toe is in 2004 en 2005 een bedrag van ?129 104 besteed aan voorbereidingskosten (leges, projecturen, communicatie) en realisatiekosten (materiaal en plaatsing, sleutels) van in totaal 14 trommels, aldus de gemeente.
Ondertussen staan volgens de Fietsersbond in Utrecht zo'n kleine 600 mensen in de rij voor een plekje in een fietstrommel of een buurtstalling.
De exploitatie van de trommels is in handen van U-stal, een werkgelegenheidsproject onder de hoede van het Parkeerbedrijf van Utrecht. Een stallingsplaats in een trommel kost ?94,- per jaar, tweemaal zoveel als bijvoorbeeld in Rotterdam.
Utrecht streeft ernaar eind 2005 /begin 2006 in ieder geval vijf nieuwe fietstrommels te realiseren.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Utrecht: aanbod fietstrommels blijft achter bij vraag

Scroll naar boven