Voorrang? Goudappel stelt

Voorrang? Goudappel stelt: "Toepassing van verschillende voorrangssituaties in een weg leidt niet tot verschillen in snelheid ", DTV: "Bij voorrangs kruispunten is sprake van een (veel) hogere snelheid dan bij gelijkwaardige kruispunten"
- Boeiend voor de resultaten van eenzelfde onderzoek en begrijpelijk dat "het complete verklaringsmodel voor de snelheid" nog niet is gevonden.
Scroll naar boven