Verkeersborden in Nederland digitaal beschikbaar

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:03-08-2020
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van alle verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld.

Daarbij gaat het onder andere om de afbeelding op het bord, de aanduidingscode en de precieze locatie van het bord.

De verzamelde gegevens worden via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) als open data beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld aan leveranciers van informatiediensten en aan wegbeheerders. Door deze gegevens te verwerken in verkeersapps of navigatiesystemen, kunnen weggebruikers up-to-date informatie ontvangen over de verkeerssituatie op hun route.

Nederland is het eerste land in de wereld met zo’n digitaal overzicht van verkeersborden, meldt I&W. In eerste instantie gaat het om de data van alle borden langs provinciale en hoofdwegen en de borden in de 130 grootste gemeenten in ons land. Na de zomer volgen de borden in alle kleinere gemeenten van ons land.

De HR Groep gaat de data actueel houden. Voor wegbeheerders betekent zo’n actuele database dat het beheer van verkeersborden kan worden vereenvoudigd. Bovendien biedt het gebruik van de hiervoor ontwikkelde app nu de mogelijkheid om ook gegevens van tijdelijk geplaatste borden (zoals bij wegwerkzaamheden of evenementen) en aanpassingen in het bordenbestand snel en efficiënt te verwerken.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verkeersborden in Nederland digitaal beschikbaar

Scroll naar boven