Vijf tips voor een veilige fietsoversteek

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-07-2019
Fietsen langs een hoofdroute voor auto’s is niet prettig. Reden om fietsers zoveel mogelijk langs rustige routes te leiden. Maar altijd komt er dan een punt waarop ze die drukke gebiedsontsluitingsweg moeten oversteken. Hoe los je dat (veilig) op?

Sneller door minder oponthoud op de kruispunten, veiliger door minder ontmoetingen met snelrijdend autoverkeer, gezonder door minder blootstelling aan schadelijke gassen en prettiger door een kleinschaliger, groenere omgeving en minder geluidhinder. Met solitaire routes en fietsstraten en andere fietsroutes die samenvallen met erftoegangswegen, kan binnen de verblijfsgebieden een herkenbare, directe en comfortabele route ontstaan.

Veiligheid is wel een punt op het moment dat zo’n fietsroute een drukke autoroute kruist. CROW-Fietsberaad is al geruime tijd bezig om daar oplossingen voor de ontwikkelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in kruisingen ín de voorrang, en kruisingen úit de voorrang. De eerste zie je liever dan de tweede, maar in de praktijk wordt zo’n kruising vaak uit de voorrang vormgegeven.

Een eerste onderzoek naar dergelijke locatie is onlangs afgerond. Experts van Goudappel Coffeng en CROW-Fietsberaad lieten hun licht schijnen over in totaal 15 locaties en distilleerden daar opvallende zaken uit die de veiligheid van fietsers helpen vergroten. Het ging daarbij om oversteken van fietsers uit de voorrang over een GOW binnen de bebouwde kom.

Dat alles resulteerde in een Discussienota, want de voorgestelde aanpak is zeker nog niet in beton gegoten. CROW-Fietsberaad ontvangt graag reacties (fietsberaad@crow.nl).

Om een indruk te krijgen van de – voorlopige – aanbevelingen en kleine selectie:
 1. Zorg voor een middengeleider met voldoende breedte.
  Denk hierbij dan aan tenminste 3,5 meter.
 2. Zorg voor hiaten in de stroom auto’s.
  Wat helpt is bijvoorbeeld verlaging van de snelheid cq. de auto-intensiteiten.
 3. Soms is een snelheidsremmer nodig.
  Dat kan een drempel zijn, maar ook uitbuigen van de rijbaan is een mogelijkheid. Zebra’s parallel aan de fietsoversteek kunnen eveneens helpen de snelheid te reduceren, maar er moet wel aanleiding (voldoende voetgangers) zijn om die zebra’s aan te leggen.
 4. Zorg voor voldoend uitzicht.
  Dat heeft de voorkeur boven het met allerhande middelen vergroten van de zichtbaarheid.
 5. Denk ook eens aan een voorrangsplein.
  Dat heeft meer voeten in de aarde, maar een voorrangsplein met fietsers ‘rechtover’ is ook te overwegen.
Meer tips en aanbevelingen in de 'Discussienotitie Fietsoversteken uit de voorrang'.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Vijf tips voor een veilige fietsoversteek

Scroll naar boven