Zijn files op het fietspad te voorkomen?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:28-04-2017

Wie in het spitsuur in steden als Amsterdam of Utrecht fietst ondervindt het aan den lijve. Overvolle fietspaden en in de file voor het verkeerslicht. Is er wat aan te doen?


Fietsberaad is gestart met een project om te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om het groeiende fietsgebruik in de stad in goede banen te leiden. Als startpunt is een verkennend onderzoek uitgevoerd waarbij in kaart is gebracht welke oplossingen nu al worden verkend of toegepast. En dat is meer dan je wellicht zou denken, blijkt uit de eerste rapportage.

Eigenlijk wil je die groei zoveel mogelijk faciliteren en een voor de hand liggende oplossing is dan ook om het fietsnetwerk uit te breiden. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken daar hard aan. Maar de mogelijkheden zijn gelimiteerd, zowel uit financieel oogpunt als vanwege de meestal beperkte ruimte in binnensteden.

Nu hoeft het niet altijd nieuwe infrastructuur te zijn. Je kunt ook denken aan het omleiden van verkeer, hetzij fiets- hetzij autoverkeer, om meer ruimte te scheppen. Dat kan met forse ingrepen in de verkeerscirculatie of door zachte dwang uit te oefenen, bijvoorbeeld door het ombouwen van typische autostraten tot fietsstraten. Ook met communicatiecampagnes proberen gemeenten fietsers via alternatieve - vaak net iets langere - routes te leiden met speciale bewegwijzering en opvallende acties.

Kruispunten zijn vaak knelpunten in een druk netwerk. In Amsterdam heeft men al de nodige maatregelen genomen om fietsers meer opstelruimte te geven bij verkeerslichten (Fietsberaad ontwikkelde na onderzoek een handige tool om het optimum te berekenen tussen opstelruimte en groentijden). En in Rotterdam detecteert men grotere groepen fietsers met een warmtesensor waardoor ze voorrang kunnen krijgen. In Groningen ontstond lang geleden al het vier-richtingen-groen en in verschillende gemeenten werkt men aan de verbetering van de detectie van fietsers. 

En af en toe wordt al voorzichtig geopperd of het fietsgebruik misschien op sommige plaatsen wat moet worden afgeremd. ‘Zo is het de vraag of schoolmobiliteit per fiets altijd integraal bevorderd moet worden. Fietsen is natuurlijk meer gewenst dan met de auto te komen, maar lopen is ook een goede optie. Dan is het zinvoller te promoten om lopend naar een basisschool in de buurt te gaan’, aldus het rapport dat verder suggereert dat de fiets als voor- of natransport voor ov niet per definitie gepromoot hoeft te worden. ‘Lopen kan daar wellicht een grotere rol spelen. In een stad als Stockholm wordt beduidend meer gelopen in aansluiting op ov dan in Nederlandse steden.’

Zoals opgemerkt is het verkennende onderzoek van Fietsberaad naar de drukte op fietspaden het vertrekpunt voor een groter diepgaand onderzoek naar mogelijke oplossingen. Reacties, ideeën en suggesties zijn daarbij meer dan welkom. Je kunt ze mailen naar: fietsberaad@crow.nl.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Zijn files op het fietspad te voorkomen

Scroll naar boven