E-fietsers ademen minder verontreinigde lucht in

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:08-11-2021
Berijders van elektrische fietsen ademen ongeveer een derde minder verontreinigde lucht in dan gewone fietsers.

Je kunt het eigenlijk wel voorspellen. Als je je meer moet inspannen om vooruit te komen, adem je ook meer en krijg je dus ook meer verontreinigingen binnen die lucht nu eenmaal bevat. Maar het is nu ook wetenschappelijk bewezen.

In de studie [niet open access], gepubliceerd in Journal of Transport & Health, verricht door de Vrij Universiteit Brussel en Hasselt University, keek men in hoeveel lucht fietsers inademen tijdens het rijden op een gewone fiets, danwel een elektrische fiets.

Daarvoor liet men negentien deelnemers aan het onderzoek eerst een maximale inspanningstest doen. Daarna fietsten ze zowel met de gewone fiets als met een elektrische fiets vier uitgestippelde routes, al dan niet met heuvels. Tijdens elke trip werden hartslag, ademhalingsventilatie, zuurstofopname en kooldioxideproductie continu gemeten met draagbare apparatuur.

Daarbij bleek dat fietstype, geslacht, snelheid, routetopografie in belangrijke mate bepalen hoeveel (vervuilde) lucht iemand binnenkrijgt, waarbij het fietstype de belangrijkste factor is.

Het gebruik van een elektrische fiets vermindert de dosis ingeademde verontreinigende stoffen met 33% in vergelijking met een rit op de gewone fiets. (Vrouwen ademen minder vervuilde lucht in en dat komt waarschijnlijk door de kleinere longinhoud).

Vraag is dan natuurlijk wat je met deze wetenschap kunt. De onderzoekers stellen dat je voor toekomstige projecten een app zou kunnen ontwikkelen die de schoonste route in realtime voorspelt op basis van fysieke inspanning en luchtvervuiling, om de gezondheidsvoordelen van fietsen te vergroten.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

E-fietsers ademen minder verontreinigde lucht in

Scroll naar boven