Verband tussen kwaliteit infrastructuur en fietsongevallen aangetoond

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:09-09-2020
Dat te smalle fietspaden en hoge stoepranden leiden tot meer ongevallen, lijkt voor de hand te liggen. Maar toon het maar eens aan. Een afstudeerder aan de TU Delft deed een geslaagde poging.

Guus van Weelderen onderzocht als afstudeerwerk het verband tussen obstakelruimte binnen fietsinfrastructuur en fietsongevallen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Want je moet beschikken over ongevallencijfers, verkeersintensiteiten en bijzonderheden over de trajecten. Hij koos de situatie in Amsterdam als uitgangspunt, omdat voor die stad de benodigde data beschikbaar was.

Ongevallencijfers waren beschikbaar via de gemeente en de ziekenhuizen in de hoofdstad. Intensiteiten cq. de mate waarin fietsers risico’s lopen kwamen uit verkeersmodellen en ook via de Fietstelweken binnen. De feitelijke omstandigheden op straat vielen af te leiden uit beelden die Cyclomedia maakte voor CycleRAP (een methode waarmee de veiligheid van infrastructuur proactief in kaart gebracht kan worden).
Om het verband tussen deze zaken vast te kunnen stellen, werd al deze data verwerkt in een statistisch model.
Daaruit blijkt dat het verband inderdaad aantoonbaar is voor 50 km/uur wegen in Amsterdam: het aantal fietsongevallen heeft een relatie met de verkeersintensiteiten, maar ook met de kwaliteit van de infrastructuur. Ofwel, minder obstakels langs de weg en bredere fietspaden leiden tot minder ongevallen. Dat geldt nog sterker voor eenrichtingsfietspaden en -stroken.

De studie biedt geen exacte cijfers of afstanden en wegprofielen. Maar aanbevolen wordt in ieder geval de geldende CROW-richtlijnen hiervoor aan te houden. Ook wordt aandacht gevraagd voor de hoogte van afscheidingen tussen fietsvoorzieningen en berm/trottoir. En voor het repareren van gaten en kuilen in het wegdek. Tenslotte zou men in het bijzonder knelpunten in de vorm versmallingen moeten oplossen, omdat die extra risico’s met zich meebrengen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verband tussen kwaliteit infrastructuur en fietsongevallen aangetoond

Scroll naar boven