Zwolle test duurzame fietspadverharding

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-10-2022
Op een deel van de Wethouder Alferinkweg in Zwolle zijn proefvakken neergelegd met verschillende typen fietspadverharding.

1666022487132.jpgDe producten zijn ontwikkeld door aannemer Schagen Infra die de resultaten samen met de gemeente Zwolle monitort.

Het gaat onder andere om het product White Topping. Daarbij is er een dunne laag beton over het bestaande asfalt aangebracht. Dat gebeurde net voorbij de kruising met de Marsweg. Het asfalt hoefde niet afgevoerd te worden, waardoor er minder afvalstoffen zijn. Dit asfalt is gebruikt als onderdeel van de nieuwe constructie. Daarom is dit een duurzame oplossing. Ook was het aanbrengen van slechts een dunne betonlaag bij White Topping voldoende, waardoor er ongeveer 25% op nieuw materiaal bespaard is.

De andere vier producten bracht Schagen Infra achter elkaar aan rondom de kruising met Park De Wezenlanden. Onder deze kruising liggen kabels en leidingen. Bij werkzaamheden hieraan wordt normaal gesproken een stuk van het wegdek verwijderd en daarna voorzien van nieuwe verharding. Dat is niet nodig met het Ritspad dat hier nu ligt. Het beton werd in dit proefvak in één geheel aangebracht. Maar is het nodig, dan kunnen er elementen uit het pad worden gehaald. Daarna kunnen ze eenvoudig teruggeplaatst worden.
Beton(afval) uit andere projecten uit de gemeente is gebruikt als grondstof voor de nieuwe betonverharding van de zestig meter van het Reductiepad, dat naast het Ritspad ligt. Zo wordt de CO2-belasting verminderd. Het

Recyclepad is erop gericht om materiaal zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken in combinatie met zo min mogelijk cementgebruik. Er kan een recyclepercentage van 97% worden behaald, aldus de aannemer.
Bij het aansluitende proefvak met Reflexcrete is de betonverharding voorzien van glasparels. Deze lichten op als fietsverlichting erop schijnt, waardoor de veiligheid verbetert.

Door de reflecterende eigenschappen van Reflexcrete kan men besparen op openbare verlichting. Op andere locaties werd tot nu toe alleen de bermverharding ingestrooid. Op de Wethouder Alferinkweg is voor het eerst een pad over de hele breedte van glasparels voorzien.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Zwolle test duurzame fietspadverharding

Scroll naar boven