Zoekresultaten

6473 resultaten
Verkenning datastrategie parkeren en huren van fietsen
Deze datastrategie is een uitwerking van de Intentieverklaring Fietsdata voor de onderwerpen “fietsparkeren” en “huurfietsen”. Ook de “eigen fiets” komt aan de orde. Deze strategie sluit bovendien zeer goed aan bij de krachtenbundeling Smart Mobility. Let op: dit is een werkdocument. Alleen de samenvatting is redelijk gepolijst.
Onderhoudskosten inpandige stalling gemiddeld 10 keer hoger dan maaiveldstalling
De kosten voor het exploiteren van een fietsparkeerplaats in de fietsenstalling Jaarbeursplein in Utrecht bedragen €206,- per jaar. Een plek op het maaiveld bij Utrecht Zuilen kost jaarlijks €15,-.
De kosten van beheer, onderhoud, exploitatie en handhaving van fietsenstallingen bij stations
Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag welke kosten gemoeid zijn met beheer, onderhoud, exploitatie en handhaving van fietsenstallingen bij stations en welke kengetallen afgeleid kunnen worden uit de beschikbare data van 9 voorbeeldstations.
Berlijn en Budapest richten tijdelijke fietsstroken in vanwege Corona-crises
Zowel in Berlijn als in Budapest zijn tijdelijke fietsstroken ingericht om de inwoners een veilig alternatief te bieden om te reizen tijdens de Coronacrisis.
Fietsberaadnotitie: Fietsoversteken in de voorrang
Wat zijn voorwaarden voor oversteekvoorziening waaronder het veilig is om fietsers in de voorrang over te laten steken? In deze Fietsberaadnotitie Fietsoversteken vind je een uitgebreid antwoord op deze vraag.
Subsidie voor inwinnen Corona fast-track data
Het ministerie van OCW en NWO stellen samen € 15 miljoen ter voor urgente medische, sociale en maatschappelijke onderzoeksvragen die te maken hebben met de Coronacrisis. Van deze €15 miljoen is €1,5 miljoen beschikbaar om op korte termijn – tijdens de crisis - data te vergaren en te analyseren. Dat biedt wellicht ook mogelijkheden voor degenen die bezig zijn met het inwinnen van mobiliteits- cq. fietsdata.
Onderzoek naar fietsoversteken in de voorrang
Het onderzoek gaat over kruispunten tussen stedelijke gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 50 km/h met 2x1 rijstrook en hoofdfietsroutes. Grijze wegen1 worden meegenomen indien ze tenminste een fietsvoorziening hebben.
Fietsberaadnotitie: Eisen aan deelmobiliteit in de Verenigde Staten
Een verkenning naar praktijkvoorbeelden. De notitie geeft een overzicht van het aanbod van actieve deelmobiliteit (elektrische steps en (elektrische) fietsen) in de Verenigde Staten, en welke eisen de vergunningverlener (vaak een stad, soms ook een regio) stelt voordat aanbieders hun voertuigen mogen aanbieden.
Meer fietsers rijden ’s avonds met licht
Het aantal fietsers dat bij duisternis met licht rijdt is flink gestegen dat afgelopen jaren. Dat is in ieder geval voor een deel te danken aan de opkomst van de elektrische fiets.
Geen druk op de knop meer nodig voor fietsers en voetgangers bij verkeerslichten in Brussel
Het verkeer op de grote Brusselse verkeersassen is door de Coronacrisis gedaald met 55 tot 75%. Brussel Mobiliteit heeft daarom de afstelling van de verkeerslichten op zo’n 100 kruispunten aangepast.
Scroll naar boven