Zoekresultaten

6028 resultaten
Eerste Vorige ...
  1. 601
  2. 602
  3. 603
Volgende Laatste
Disclaimer
Privacy statement
Dit is het privacy statement van CROW, Horaplantsoen 18, 6717 LT te Ede. CROW neemt de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt CROW zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft.
Algemene voorwaarden CROW
Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden.
Contact
Programmaraad Fiets
De programmaraad Fiets bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Het lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.
Home
Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Na het succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda Fiets, schakelen we nu een tandje bij. Het is nu tijd voor de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets!
Home
Het Innovatieprogramma Fietsparkeren is een programma dat is opgesteld voor en door de deelnemende overheden, NS en ProRail en CROW-Fietsberaad. Door experts vanuit de verschillende deelnemende partijen (het Innovatieteam) is een samenhangend Innovatieprogramma van pilots, projecten en onderzoeken opgesteld, dat jaarlijks zal worden bijgesteld.
Home
Tour de Force is a cooperation between governments, companies, civil societies and platforms, all which are committed to empower the cycling policy in the Netherlands. The goals of Tour de Force are ambitious: an increase of 20 percent in the amount of kilometres travelled by bike in 2027, compared to 2017. After the successes of Stage 1, with the ‘Nationale Agenda Fiets’ (National Agenda Cycling), we crack it up a notch. Time to enter stage 2: ‘de Schaalsprong fiets’.
Eerste Vorige ...
  1. 601
  2. 602
  3. 603
Volgende Laatste
Scroll naar boven