Zoekresultaten

6465 resultaten
Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden
inspirerende bijeenkomst over de vraag hoe gemeenten meer grip kunnen krijgen op fietsparkeerproblemen in centrumgebieden. aansluitend een excursie naar de pijp, waar allerlei pragmatische maatregelen zijn doorgevoerd.
Inspiratiedag van de Tour de Force 2017
op donderdag 23 november a.s. vindt de jaarlijkse inspiratiedag van de tour de force plaats.
Masters of Mobility: praat mee over zelfrijdend verkeer en fietsmobiliteit
royal haskoningdhv organiseert op 30 november a.s. een discussiebijeenkomst voor experts op het gebied van mobiliteit. we willen graag samen een standpunt bepalen over wat nodig is om mobiliteitsontwikkelingen verder te brengen.
Fietscommunity-bijeenkomst, Smart Cycling Futures en de Tour de Force
fietsonderzoek en de praktijk, vinden ze elkaar? ga in gesprek met de fietsonderzoeker.
Fietsthemabijeenkomst Beter Benutten
themabijeenkomst voor de betrokkenen bij de uitvoering van het programma beter benutten (thema fiets).
Alle kinderen kunnen fietsen
op 8 februari organiseert de tour de force een symposium ‘alle kinderen kunnen fietsen’. de middag staat in het teken wat er allemaal gebeurt bij gemeenten om kinderen op de fiets te krijgen, een fiets te bezitten en de schoolomgeving veiliger te maken.
Bijeenkomst kopgroep Gemeentelijk Deelfietsenbeleid
tweede bijeenkomst in het kader van het project 'leidraad gemeentelijk deelfietsenbeleid (incl p+fiets). deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor gemeenten.
Capaciteitsonderzoek vrijliggende fietspaden
bijeenkomst in het kader van het capaciteitsonderzoek vrijliggende fietspaden dat dtv consultants in opdracht van crow-fietsberaad in 2017 heeft uitgevoerd.
Kennissessie ‘Doorbreken Barrières’
bij de planning en aanleg van (snelle) fietsroutes stuiten we op diverse fysieke barrieres. we werken aan inzichten in hoe gerichter en beter contact en samenwerking gezocht kan worden tussen partijen en delen in deze kennissessie inzichten uit brabant.
Klankbordgroep inspiratienotitie vergevingsgezind fietspad
bijeenkomst met als doel om een eerste versie van de inspiratienotitie vergevingsgezinde fietspad te bespreken met de klankbordgroep.
Scroll naar boven