Fietsverkeer en brede scholen

Fietsverkeer en brede scholen

Datum: 20-5-2010 13:30
Locatie: Vergadercentrum Hoog-Brabant, Hoog-Catharijne, Utrecht
Bijeenkomst over fietsverkeer en scholen die structureel samenwerken met instellingen op het gebied van welzijn, zorg, kinderopvang, sport en/of cultuur, vaak geconcentreerd op één locatie.
  • In het jaar 2000 waren er in Nederland zo’n 200 brede scholen. Inmiddels zijn het er meer dan 1200. Op de locaties waar ze zijn gevestigd, tref je verschillende combinaties van functies aan: een school, een sportzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een bibliotheek, een huisarts, e.d. Het combineren van functies biedt voordelen voor de kinderen (meer ontwikkelingskansen), de ouders (volledig dagprogramma), de organisaties (voordelen samenwerking), de wijk (meer sociale cohesie) en de gemeente (behoud/meer voorzieningen tegen lagere kosten), zo is de filosofie achter brede scholen.   Vijf keer winst dus, maar hoe zit het met verkeer? Leiden brede scholen tot meer of minder mobiliteit, langere of kortere verplaatsingen, meer of minder fietsverkeer? Concentratie van functies zorgt in ieder geval voor meer verkeer op één plek; wat betekent dit voor de verkeersveiligheid rond de school? Maar een groter complex biedt ook kansen: om autoparkeren beter op te lossen, om auto- en fietsverkeer meer te scheiden, om fietsgebruik te stimuleren. Ook - of juist - in geval van nieuwbouw, binnen de bredere context van de ruimtelijke inpassing van een brede school: zorgen voor directe fietsroutes tot de voordeur van de school, een grotere autovrije ruimte rond de school, autoparkeren op afstand. De problematiek van fietsverkeer en brede scholen zal van verschillende kanten worden belicht, door verschillende sprekers: • de mobiliteitsaspecten: Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad. • de ruimtelijke inpassing: Roel Bakker, directeur BGSV bureau voor stedenbouw, met voorbeelden uit o.a. Midden-Delfland, Utrecht en Vlaardingen. • de verkeersafwikkeling: Henk van Zeijl, adviseur Goudappel Coffeng, met voorbeelden uit o.a. Midden-Delfland, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. • een overzicht van de mogelijkheden van stimulering van fietsgebruik: Henk Hendriks, projectleider Wijken voor de fiets van de Fietsersbond, met voorbeelden uit o.a. Barendrecht, Nijmegen en Zwolle.
  • Aan de bijeenkomst hebben 52 mensen deelgenomen. 41 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets minder dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, en iets meer dan de helft vond hem redelijk nuttig en twee deelnemes vonden hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven