Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations januari 2017

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations januari 2017

Datum: 17-1-2017, 10:00 - 12:30
Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Geheel in het teken van het Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations. Alleen voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations.
  • Het afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations. De bijeenkomst op 17 januari staat bijna geheel in het teken van het Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations, dat op 12 december is getekend. De agenda is afgestemd met IPO en MRDH en ziet er als volgt uit: Opening en welkom (10:00 uur) Toelichting op het bestuursakkoord door Maja van der Voet (IPO) Provinciale/regionale deelakkoorden: in het bestuursakkoord is afgesproken dat er in het voorjaar van 2017 provinciale/regionale deelakkoorden worden vastgesteld. Ron van Noortwijk (MRDH) en Martijn Post (provincie Gelderland) presenteren een raamwerk voor de deelakkoorden. Wat moet er in de deelakkoorden opgenomen worden? Welke processtappen kunnen gevolgd worden? Stroomlijnen organisatie rond fietsparkeren bij stations. Hoe kunnen we de processen rond de uitwerking van het akkoord en de deelakkoorden zo efficient en evenwichtig mogelijk organiseren, waarbij de belangen geborgd zijn en de kennisuitwisseling optimaal is? Het gaat daarbij oa om de uitbreiding van de stuurgroep actieplan Fietsparkeren met bestuurlijke vertegenwoordigers van provincies en vervoerregio's. Het gaat ook om de aansturing van het innovatieprogramma uit het bestuursakkoord. En de relatie met de Tour de Force en dit afstemingsoverleg.   Rondje actuele zaken uit het land nieuwe afspraken gemeenten-NS en ProRail nieuwe planontwikkelingen ....... Afsluiting en vervolgafspraken (12:30 uur) Wij zorgen voor broodjes. Dokumenten: Klik hier voor het bestuursakkoord Op 21 november is er in IPO-verband een overleg geweest over de deelakkoorden per provincie/regio. Klik hier voor het het verslag.  

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2017'
Submenu openen

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations januari 2017

Scroll naar boven