Bestuursakkoord fietsparkeren met veel goede voornemens

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-12-2016

Het ministerie van IenM, NS, ProRail, VNG, IPO, Vervoerregio&'s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover hebben een bestuursovereenkomst ondertekend die ertoe moet leiden dat de fietsparkeerproblemen bij stations gezamenlijk worden aangepakt.


Het akkoord draait vooral om geld en goede woorden. Het eerste resultaat van de afspraken in het bestuursakkoord is dat groen licht is gegeven voor de bouw van twaalf stallingen, aldus staatssecretaris Sharon Dijkstra. Daarvoor is 40 miljoen euro extra vrijgemaakt uit het Infrastructuurfonds. Dit geld komt bovenop de 221 miljoen van het Actieplan Fietsparkeren bij Stations. De betrokken regio’s (gemeenten, provincies, vervoerregio’s) dragen minimaal hetzelfde bedrag bij aan aanleg van fietsenstallingen, beheer en onderhoud en exploitatie.

Dat is nog niet genoeg om alle plannen tot 2020 uit te kunnen voeren. Daarvoor is naar schatting een bedrag nodig van € 350–400 miljoen tot 2020 en € 560–700 miljoen tot aan 2030.

Met het bestuursakkoord zeggen betrokken partijen te willen meewerken aan het oplossen van stallingenproblemen door maatregelen te nemen waarmee de behoefte aan fietsparkeerplaatsen kan worden verminderd, bijvoorbeeld door een betere benutting van bestaande fietsparkeercapaciteit. Verder wil men kostenbesparing toepassen en extra financiële middelen ter beschikking te stellen voor de bouw van extra stallingruimte en voor exploitatie, handhaving en onderhoud. Tenslotte gaat men een beroep doen op derden, waaronder werkgevers en gebruikers, om bij te dragen aan de oplossing van de tekorten.

Een heikel punt in de discussie over de kosten is altijd in hoeverre NS bereid is mee te betalen aan stationsstallingen. Daarover meldt het bestuursakkoord alleen dat de NS de concessieverplichting heeft om ‘naar redelijkheid’ bij te dragen. En dat NS de intentie heeft uitgesproken voor de stationsstallingen waar het ‘eerste 24 uur gratis–concept’ in een bemenste en bewaakte vorm gewenst/noodzakelijk is, om een derde bij te dragen aan de exploitatiekosten. 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Bestuursakkoord fietsparkeren met veel goede voornemens

Scroll naar boven