Presentatie oogst ketenploeg TdF

Presentatie oogst ketenploeg TdF

Datum: 11-5-2017, 13:00 - 16:30
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW in Den Haag
Op donderdagmiddag 11 mei wil de Ketenploeg van de Tour de Force de oogst van de afgelopen periode presenteren. Het delen van ervaringen en kennis vanuit de verschillende kopgroepen staat voorop.
  • Deelname niet meer mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met Stan Wolters (stan.wolters@crow.nl) Ketenmobiliteit is steeds vaker een antwoord op mobiliteitsvraagstukken. De fiets wordt door allerlei actuele ontwikkelingen een steeds belangrijkere schakel in deze ketenverplaatsingen. Zo kan de fiets snel en efficiënt worden gebruikt in het voor- en natransport bij het openbaar vervoer. Dankzij de elektrische fietsen komen bovendien meer haltes en stations binnen bereik van fietsers. En de moderne internettechnologie maakt allerlei nieuwe concepten voor het verhuren en bewaken van fietsen mogelijk. De afgelopen anderhalf jaar heeft de ketenploeg van de Tour de Force onderzocht wat er nodig is om de kansen voor de fiets in ketenreizen te benutten. De Tour de Force nodigt u uit voor de presentatie van de resultaten tijdens een bijeenkomst op 11 mei 2017. Ploegleider Floor Vermeulen heet u van harte welkom op het Provinciehuis van de provincie Zuid-Holland. De bijeenkomst start met een welkomstwoord door Floor Vermeulen. Hierna volgen korte pitches over de resultaten uit de vijf kopgroepen van de Ketenploeg. Zo krijgt u in sneltreinvaart een beeld van de oogst. Aansluitend komen in een paneldiscussie onder leiding van middagvoorzitter Marc Maartens de governance-vragen aan de orde. Hoe financieren we de aanleg en exploitatie van fietsvoorzieningen in de keten? Kan daar OV-geld voor ingezet worden? Moet het integraal onderdeel zijn van OV-concessies? En wie houdt de regie? Aan het panel zullen onder andere deelnemen: Ingrid de Bruijn, strategisch projectleider openbaar vervoer van de vervoerregio Amsterdam, betrokken bij de MaaS-concessie Amstelland-Meerlanden; Francesca Kirby Petruccio, Business Development Manager Next Bike. Gaat een deelfietsensysteem in Maastricht aanbieden als onderdeel van Arriva-concessie; Rob Plooy, projectmanager flexibele mobiliteit bij Syntus BV. Vervolgens kunt u in parallelsessies nader kennismaken met het werk van twee van de vijf kopgroepen naar keuze. Het gaat om de volgende kopgroepen: 1. Inspirerende ketenplannen - Otto Cazemier (Mobycon) Voor twee regio's zijn inspirerende regionale ketenplannen gemaakt. Het gaat om de regio Groningen/Drenthe en de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV). Wat zijn de ambities? Hoe worden overstapvoorzieningen structureel gefinancierd? Hoe worden ketenvoorzieningen goed verankerd in de provinciale organisatie?  2. Huur- en deelfietsinitiatieven - Sven Huysmans (The New Drive) Directe aanleiding voor de kopgroep Fietsverhuur-initiatieven is, dat op tal van plekken uiteenlopende initiatieven voor fietsverhuursystemen opkomen. Decentrale overheden ervaren het als een belemmering dat zij geen overzicht hebben van de mogelijkheden en van de mogelijke rollen die overheden kunnen vervullen. Deze kopgroep biedt handvatten voor overheden die met huur- en deelfietsen aan de slag willen. 3. Open standaard deelfietsen - Ronald Haverman (Haverman Innovatie) Deze kopgroep bestaat vooral uit marktpartijen die als doel hebben dat de consument met één pas of account zonder rompslomp een fiets kan huren bij verschillende verhuurders. Met een Living Lab tijdens Velocity 2017 wil de kopgroep aantonen dat dit nu al kan. De deelnemers aan dit internationale fietscongres kunnen dit zelf ervaren. 4. P+Fiets - Hans Voerknecht (CROW-Fietsberaad) In deze kopgroep hebben decentrale overheden samen gewerkt die aan de slag willen met P+Fiets: het parkeren van de auto (bijvoorbeeld aan de rand van de stad) en verder op een fiets. Wat zijn de belemmeringen om bedrijven hierbij te betrekken? 5. E-kluizen op haltes en kleine stations - Maarten de Keizer en Fred van der Blij (TransTec Adviseurs) Deze kopgroep heeft een standaard programma van eisen ontwikkeld voor de hard- en software van e-kluizen. Met deze fietskluizen kan de consument op elk gewenst moment zijn (elektrische) fiets veilig stallen. Met zijn eigen OV-chipkaart of smartphone, zonder abonnement. We sluiten de middag af met Conny Broeyer (programmamanager OV-keten bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), die vertelt over het vervolg van de Ketenploeg. Tijdens de afsluitende borrel en tussen de parallelsessies door kunt u kennismaken met verschillende aanbieders van huur- en deelfietssystemen, die de mogelijkheid krijgen hun producten te tonen. De bijeenkomst is in principe bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de ketenploeg, maar mensen die een actieve rol hebben vervuld in de kopgroepen hebben natuurlijk voorrang. Programma 12.30 uur Inloop 13.00 uur Opening door leider Ketenploeg, Floor Vermeulen (gedep. Zuid-Holland) 13:15 uur Pitches kopgroepen 13:40 uur Paneldiscussie over governance-vraagstukken 14:00 uur Wissel + Meet-the-Market 14:15 uur Ronde 1: presentatie & discussie kopgroepen Koffiekamer: Huur- en Deelfietsen (nadruk op open standaard) Polderzaal: Inspirerende ketenplannen Weidezaal: P+Fiets 15:00 uur Wissel + Meet-the-Market 15:15 uur Ronde 2: presentatie & discussie kopgroepen Koffiekamer: Huur- en Deelfietsen (nadruk op rollen van overheden) Polderzaal: Inspirerende ketenplannen Weidezaal: E-kluizen 16:05 uur Afsluiting door Conny Broeyer (ministerie IenM), wegkapitein Keten in de volgende fase van de Tour de Force 16:30 uur Meet-the-Market met borrel   Graag tot ziens op 11 mei! Het belooft een interessante bijeenkomst te worden.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven