Expertsessie: innovaties fietsparkeerduur in de openbare ruimte

Expertsessie: innovaties fietsparkeerduur in de openbare ruimte

Organisator: CROW-Fietsberaad
Datum: 7-6-2018, 13:00 - 16:00
Locatie: CROW-locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (tegenover het NH-Hotel) - zaal Metro
Deze bijeenkomst is bedoeld voor experts van overheden en bedrijven met goede ideeën om efficiënter te sturen op de parkeerduur van fietsen in de openbare ruimte. Zowel technische als organisatorische innovaties zijn welkom.
  • Het parkeren van fietsen op maaiveld kost ruimte. Vooral lang geparkeerde fietsen kosten - in verhouding tot de vervoersprestatie - relatief veel ruimte. Zeker wanneer ze geparkeerd staan op de meest aantrekkelijke gratis plekken, wordt deze ‘dure’ ruimte niet optimaal benut. Vanuit gebruikersperspectief wil je juist dat deze plekken door zoveel mogelijk - kort parkerende - fietsers kunnen worden gebruikt. Voornaamste probleem is echter dat handhaving van de parkeerduur op het maaiveld lastig, arbeidsintensief en dus duur is. In het Innovatieprogramma Fietsparkeren bij Stations*) is daarom een actielijn opgenomen voor het ontwikkelen en optimaliseren van instrumenten voor efficiëntere handhaving van maximum parkeerduur. Hoe zou je de parkeerduur op deze aantrekkelijke plaatsen op een effectieve en efficiënte manier kunnen beperken? Welke nieuwe technieken zouden een rol spelen kunnen spelen bij slimme technische innovaties? Welke organisatorische vernieuwingen bieden mogelijk een oplossing? Wat zouden kansrijke pilots zijn? De eerste stap is een expertsessie, die CROW-Fietsberaad op 7 juni organiseert. In deze sessie willen we met een 30-tal experts en ervaringsdeskundigen verkennen of er kansrijke technische en organisatorische innovaties mogelijk zijn, die een test in de praktijk verdienen. We nemen de nieuwste ontwikkelingen en praktijkproeven onder de loep en brainstormen van daaruit verder. Aan de orde komen in ieder geval: De voorkant: hoe kan lang stallen efficiënt worden voorkomen? Bv. door (digitaal) in/uitchecken of door mobiele registratie? Maar ook creatieve communicatie, prikkels, stallingsontwerp. De registratie: een parkeerduurregistratiesysteem in de openbare ruimte, zoals dat door de gemeente Utrecht en Amsterdam wordt toegepast en is geëvalueerd. Is dit een effectief middel voor de handhaving? Het logistieke proces: het optimaliseren van de handhaving Technisch: b.v. handcomputers of koppeling aan de detectie Organisatorisch: De inzet van fietscoaches, waarmee ervaring is opgedaan in Amsterdam en Groningen; de mogelijke bredere inzet van BOA’s of het opleiden van BOA-achtigen. Regionale aanpakken efficiënt samenwerken (handhaving en afhandeling). Het handboek weesfietsen kan als basis dienen om kostenefficiency van nieuwe methodes per fiets te toetsen t.o.v. huidige handhavingsmethoden en -kosten.  Adviesbureau TRIDÉE zal de bijeenkomst voorbereiden en leiden. Contactpersoon is Benjamin Schaipp. Bent u een van de experts of ervaringsdeskundigen, die mee wil denken, of heeft u innovatieve ideeën die op de agenda moeten staan, neem dan contact op met Benjamin: benjamin@tridee.eu.   Met vriendelijke groet Otto van Boggelen, programmamanager CROW-fietsberaad *) In het bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations (december 2016) hebben overheden, vervoerders en belangenorganisaties afgesproken dat er een samenhangend meerjarenprogramma wordt opgesteld voor onderzoek en experimenten die bijdragen aan efficiëntere benutting van stationsstallingen (artikel 8). Deze afspraak is vertaald in het (concept) Innovatieprogramma Fietsparkeren bij Stations.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Relevantie

Terug naar '2018'
Submenu openen

Expertsessie: innovaties fietsparkeerduur in de openbare ruimte

Scroll naar boven