Efficiënter beperken fietsparkeerduur in de openbare ruimte

 • Soort:Notitie/verslag
 • Auteur:Otto van Boggelen, CROW fietsberaad; Benjamin Schaipp, TRIDÉE
 • Uitgever:CROW
 • Datum:31-07-2018
Kort verslag van een expertsessie op 7 juni 2018 over efficiëntere methoden om de fietsparkeerduur in onbewaakte stallingen op het maaiveld te beperken.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Aanleiding:

  Het parkeren van fietsen op maaiveld kost ruimte. Vooral lang geparkeerde fietsen kosten - in verhouding tot de vervoersprestatie - relatief veel ruimte. Zeker wanneer ze geparkeerd staan op de meest aantrekkelijke gratis plekken, wordt deze ‘dure’ ruimte niet optimaal benut. Vanuit gebruikersperspectief willen we  juist dat deze plekken door zoveel mogelijk - kort parkerende - fietsers kunnen worden gebruikt. Voornaamste probleem is echter dat handhaving van de parkeerduur op het maaiveld relatief lastig, arbeidsintensief en dus duur is. In het Innovatieprogramma Fietsparkeren bij Stations is daarom een actielijn opgenomen voor het ontwikkelen en optimaliseren van instrumenten voor efficiëntere handhaving van maximum parkeerduur.

  De expertsessie

  Op 7 juni 2018 zijn 26 experts van adviesbureaus, overheid en productontwerpers bij elkaar gekomen, om ideeën voor bovenstaand probleem te ontwikkelen. Daarbij is zowel de ‘voorkant’ van het fietsparkeerproces onderzocht: van invoeren en meten beperkte stallingsduur, tot het overschrijden door de gebruiker; als ook de ‘achterkant’ van het proces: van het meten en communiceren van de overtreding tot het verwijderen van de fiets.

  In het bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations (december 2016) hebben overheden, vervoerders en belangenorganisaties afgesproken dat er een samenhangend meerjarenprogramma wordt opgesteld voor onderzoek en experimenten die bijdragen aan efficiëntere benutting van stationsstallingen (artikel 8). Deze afspraak is vertaald in het (concept) Innovatieprogramma Fietsparkeren bij Stations.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Efficiënter beperken fietsparkeerduur in de openbare ruimte

Scroll naar boven