Bijeenkomst Best-Practices 'Herverdeling openbare ruimte'

Bijeenkomst Best-Practices 'Herverdeling openbare ruimte'

Organisator: Platform Ruimte voor Lopen en CROW-Fietsberaad
Datum: 25-6-2020, 14:00 - 15:30
Locatie: Online
Op 25 juni organiseren wij een bijeenkomst waarin de resultaten worden gepresenteerd en besproken van het momenteel lopende project 'herverdeling van de openbare ruimte'. In dit project worden leerzame voorbeelden/casussen van decentrale overheden worden verzameld en geanalyseerd. Het betreft casussen waarbij in het proces, beleid of het ontwerp van wegen (of gebieden), nadrukkelijke afwegingen zijn gemaakt om meer ruimte te creëren voor fiets en voetganger. Tijdens deze bijeenkomst presenteren en bespreken we de resultaten.
 • Op veel plekken in Nederlandse steden en dorpen is er druk op de openbare ruimte. Met name het autoverkeer (rijdend en parkerend) zorgt voor een groot ruimtebeslag. Om steden en dorpen duurzaam en veilig bereikbaar te houden wordt daarom op veel plekken gewerkt aan het omvormen van ruimte voor auto’s in ruimte voor de actieve vervoerswijzen lopen en fietsen. Maar hoe doe je dat? Het herverdelen van de openbare ruimte gaat namelijk niet altijd zonder problemen. Er kan weerstand zijn van bepaalde stakeholders en ook automobilisten zelf kunnen een transformatie als een achteruitgang ervaren. Daarnaast is een nieuwe inrichting ook niet vanzelfsprekend succesvol.

  Niet voor niets is dit een actueel vraagstuk bij veel decentrale overheden en is er ook bij Tour de force en het Platform Ruimte voor Lopen veel aandacht voor dit onderwerp.
  CROW wil daarom de decentrale overheden helpen met kennis over de herverdeling van de openbare ruimte ten gunste van actieve mobiliteit, zoals lopen en fietsen.
   
  Wij zijn daarom bezig met het verzamelen en analyseren van leerzame voorbeelden van decentrale overheden waarbij in het proces, beleid of het ontwerp van wegen (of gebieden), nadrukkelijke afwegingen zijn gemaakt om meer ruimte te creëren voor fiets en voetganger. Het doel van het project is om te komen tot een aantal lessons learned.
   
  Benieuwd naar de uitkomsten? Zet 25 juni alvast in uw agenda, want dan presenteren en bespreken we de resultaten. 

  Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij decentrale overheden. Bij overinschrijving houden we het recht voor om een selectie te maken.

Aanmelden

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2020'
Submenu openen

Bijeenkomst Best-Practices 'Herverdeling openbare ruimte'

Scroll naar boven