Bijeenkomsten 2020

25 resultaten
Eerste Vorige
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Volgende Laatste
AFGELAST vanwege corona-virus. Lees hier meer

Op donderdag 16 april 2020 is het weer zover, een nieuwe bijeenkomst van de Fietscommunity 2.0! Deze middag staat in het teken van de actuele stand van zaken rondom fietskennis. Tijdens deze bijeenkomst wordt het huidige fietsonderzoek in beeld gebracht. We kijken hoe deze onderzoeken in de matrix van de fietscommunity passen. Daarnaast zullen we stilstaan bij de lacunes in het huidige onderzoek en de kansen die dit biedt voor toekomstig onderzoek. Daarmee stellen we nieuwe kennisvragen centraal die mede voortkomen uit de praktijk van beleidsmakers, uitvoerders en maatschappelijke organisaties.
AFGELAST vanwege corona-virus. Lees hier meer

Op donderdag 16 april 2020 is het weer zover, een nieuwe bijeenkomst van de Fietscommunity 2.0! Deze middag staat in het teken van de actuele stand van zaken rondom fietskennis. Tijdens deze bijeenkomst wordt het huidige fietsonderzoek in beeld gebracht. We kijken hoe deze onderzoeken in de matrix van de fietscommunity passen. Daarnaast zullen we stilstaan bij de lacunes in het huidige onderzoek en de kansen die dit biedt voor toekomstig onderzoek. Daarmee stellen we nieuwe kennisvragen centraal die mede voortkomen uit de praktijk van beleidsmakers, uitvoerders en maatschappelijke organisaties.

AFGELAST vanwege corona-virus. Lees hier meer

Zero emissie, Mobility as a Service, hoogstedelijke ontwikkeling mogelijk maken, meer ruimte voor fiets en voetganger, slimmere bevoorrading en minder autoverkeer. Met elkaar werken we hard aan deze doelstellingen. Het begrip mobiliteitshub valt al snel als oplossing.

AFGELAST vanwege corona-virus. Lees hier meer

Zero emissie, Mobility as a Service, hoogstedelijke ontwikkeling mogelijk maken, meer ruimte voor fiets en voetganger, slimmere bevoorrading en minder autoverkeer. Met elkaar werken we hard aan deze doelstellingen. Het begrip mobiliteitshub valt al snel als oplossing.

AFGELAST vanwege corona-virus. Lees hier meer

De recent ontwikkelde modelmethodiek 'Een nieuwe kijk op bereikbaarheid' biedt vergelijkend inzicht in het effect van multimodale infra-investeringen, waarbij multimodaal ook echt multimodaal is. Waarbij óók de effecten van (dis)comfort in beeld worden gebracht. En een differentiatie wordt gemaakt naar doelgroepen. Hiermee wordt helder welke doelgroepen meer of minder baat hebben bij infra-investeringen. Deze nieuwe methode snijdt hout. Het laat het oude denken los en maakt een essentieel nieuwe benadering mogelijk.
Het geeft nieuwe informatie voor besluitvormingsprocessen en onderhandelingstafels.

AFGELAST vanwege corona-virus. Lees hier meer

De recent ontwikkelde modelmethodiek 'Een nieuwe kijk op bereikbaarheid' biedt vergelijkend inzicht in het effect van multimodale infra-investeringen, waarbij multimodaal ook echt multimodaal is. Waarbij óók de effecten van (dis)comfort in beeld worden gebracht. En een differentiatie wordt gemaakt naar doelgroepen. Hiermee wordt helder welke doelgroepen meer of minder baat hebben bij infra-investeringen. Deze nieuwe methode snijdt hout. Het laat het oude denken los en maakt een essentieel nieuwe benadering mogelijk.
Het geeft nieuwe informatie voor besluitvormingsprocessen en onderhandelingstafels.

AFGELAST vanwege corona-virus. Lees hier meer

Tour de Force organiseert op 9 april (14.00 – 17.00 uur) een brede netwerkbijeenkomst, waarbij het uitwisselen van informatie en het versterken van het fietsnetwerk centraal staan. Het wordt een mooie bijeenkomst, met nieuwtjes, leuke korte presentaties over resultaten en interactieve deelsessies om wat dieper op actuele thema’s in te gaan. Een middag die je niet mag missen dus!

 
AFGELAST vanwege corona-virus. Lees hier meer

Tour de Force organiseert op 9 april (14.00 – 17.00 uur) een brede netwerkbijeenkomst, waarbij het uitwisselen van informatie en het versterken van het fietsnetwerk centraal staan. Het wordt een mooie bijeenkomst, met nieuwtjes, leuke korte presentaties over resultaten en interactieve deelsessies om wat dieper op actuele thema’s in te gaan. Een middag die je niet mag missen dus!

 
Eerste Vorige
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Volgende Laatste
Scroll naar boven