Fietsdiefstal in Nederland. De groeiende kloof tussen handhaving en maatschappelijke schade

Fietsdiefstal in Nederland. De groeiende kloof tussen handhaving en maatschappelijke schade

Organisator: S.A.F.E.
Taal: Nederlands
Datum: 20-8-2020, 10:30 - 12:00
Locatie: Webinar
Wat zijn de omvang, kenmerken, ontwikkelingen en verschijningsvormen van fietsdiefstal in het algemeen en de mate van georganiseerdheid in het bijzonder? Wat is de impact van fietsdiefstal op slachtoffers? En welke kansen zijn er voor de aanpak? Tijdens de bijeenkomst gaan we in op deze vragen.
 
 • Waar Nederland bekend staat als het fietsland bij uitstek, dreigt Nederland ook het walhalla te worden voor het georganiseerde fiets-banditisme. Fietsen is goed voor de gezondheid en bevordert de duurzame doorstroom van het verkeer. Overheidsinstellingen, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten stimuleren het gebruik; de verkoop van dure modellen als e-bikes, bak- en racefietsen floreert.

  Maar het succes kent een frustrerende keerzijde. Met de stijgende waarde van verkochte tweewielers groeit ook de aantrekkingskracht voor een professioneler dievengilde. Lopers die op alle sloten passen, inbraken in rijwielzaken, bike jacking en een torenhoge financiële schade voor de samenleving; het zijn verontrustende fenomenen die vragen om een ketenbrede en integrale aanpak. Tegelijkertijd maakt de Nationale Politie een terugtrekkende beweging uit de bestrijding van fietsdiefstal, het meest voorkomende vermogensdelict in Nederland.

  Programma

  10:30 uur
  Opening door Jeroen Snijders Blok, voorzitter S.A.F.E.
  10:40 uur       Presentatie 'Fietsdiefstal vraagt om een andere aanpak' door Henk Ferwerda en Jos Kuppens, Bureau Beke
  Bureau Beke voerde de afgelopen periode een groot landelijk onderzoek uit naar fietsdiefstal. Daaruit blijkt onder andere dat fietsdiefstal verreweg het meest voorkomende vermogensmisdrijf in ons land is. Volgens de onderzoekers moet de huidige aanpak van fietsdiefstal tegen het licht gehouden worden. Het is tijd voor nieuwe stappen waarin de integraliteit van de aanpak naar voren komt met daarin partijen die allen voor hetzelfde doel gaan, en waarbij gebruik wordt gemaakt van technische hulpmiddelen.
  11:00 uur Presentatie door Jaap de Waard, senior beleidsmedewerker Ministerie Justitie en Veiligheid
  11:20 uur Presentatie 'Hoe fietsen we het (handhavings) gat dicht?' door Ben Swagerman, voorzitter van het BOA-platform
  Toezicht en handhaving in de openbare ruimte staan onder grote druk. Waar halen we de toezichthouders en handhavers vandaan nu de politie nog steeds niet uit de reorganisatie perikelen is? 
  Wie heeft de regie en wie bepaalt de prioriteiten? 
  Een korte probleemschets en een voorzichtige oplossingsrichting.
  11:40 uur Pitch over nieuwe technologie m.b.t. preventie fietsdiefstal met o.a. de Nano-tracker: de nieuwe recovery-zender
  12:00 uur Slot

  Webinar terugkijken

  Het Webinar is online terug te kijken. Klik hier

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2020'
Submenu openen

Fietsdiefstal in Nederland. De groeiende kloof tussen handhaving en maatschappelijke schade

Scroll naar boven