ANWB gaat CycleRap uitrollen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:10-03-2017

Komend half jaar worden ruim 1100 kilometer fietspaden en wegen voorzien van een CycleRap-score. Op basis van beeldmateriaal worden de verkeersveiligheidsaspecten beoordeeld.


Bij de CycleRap-methoden worden relevante wegkenmerken gescoord als ‘veilig’ of ‘onveilig’. Het gaat dan bijvoorbeeld om de algemene kwaliteit van de fietsinfrastructuur (breedte, verharding, bermkwaliteit) en de aanwezigheid van obstakels als paaltjes en middeneilanden. Verder kijkt men naar de kenmerken van kruispunten en rotondes, de markering maar ook bijvoorbeeld de aanwezigheid van tramrails.

De beoordeling van de kenmerken is gebaseerd op kennis over toedracht van ongevallen, onveilige situaties en informatie uit richtlijnen zoals bijvoorbeeld de gewenste breedte van fietsvoorzieningen.

Alle scores worden bij elkaar geteld, en omgezet in een eindscore in de vorm van 1 tot 5 sterren. Een soortgelijke aanpak wordt al langer gehanteerd voor het autoverkeer onder de naam EuroRAP.

De provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Flevoland en het Waterschap Rivierenland gaan als één van de eersten aan de slag met CycleRAP. De gemeente Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam - Den Haag zijn al eerder gestart met pilots.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

ANWB gaat CycleRap uitrollen

Scroll naar boven