SWOV: Effecten ‘Lokale aanpak veilig fietsen’ monitoren

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-12-2015

Tweederde van de gemeenten werkt aan de ‘Lokale aanpak veilig fietsen&'. De SWOV beveelt aan om de effecten van die aanpak concreet te monitoren en de veiligheid van infrastructuur in kaart te brengen.


Dat staat in de Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2015 waarin de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid en de genomen maatregelen tot en met 2014 worden besproken.

In de webtool ‘Veilig fietsen’ (www.fietsberaad.nl/veiligfietsen) kunnen gemeenten aangeven welke acties ze tot nu toe genomen hebben in het kader van de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’. Van 403 gemeenten zijn er inmiddels 273 aan de slag, of gaan binnenkort aan de slag, met de Lokale aanpak veilig fietsen. Maar, zo stelt de SWOV, we weten echter niet tot welke concrete maatregelen de Lokale aanpak heeft geleid of wat de effecten hiervan zijn.

Ten opzichte van 2013-2014 zijn er in de periode 2014-2015 nog weinig verschuivingen te zien in de beleidsplannen van gemeenten. Wel is bekend wat de belangrijkste topics zijn. Van de infrastructurele onderwerpen krijgen kruispunten, schoolomgevingen en fietspaaltjes de meeste aandacht. Aan deze drie zeggen respectievelijk >70%, >60% en >50% van de gemeenten veel tot zeer veel aandacht te besteden in hun plannen. Van de gedragsonderwerpen gaat de meeste aandacht uit naar het gebruik van fietsverlichting.

De SWOV beveelt aan de uitvoering van de gemeentelijk beleidsplannen te gaan monitoren. Daarnaast zou de veiligheid van de fietsinfrastructuur en het fietsgedrag in kaart moet worden gebracht.

Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van CycleRAP, het nieuwe instrument dat door ANWB en SWOV wordt ontwikkeld. Het is een methode om systematisch in te schatten hoe het ontwerp en de inrichting van een weg weggebruikers beschermen. In Nederland heeft de ANWB onder de naam EuroRAP de risico’s van rijkswegen en provinciale wegen in kaart gebracht voor de automobilist. CycleRAP richt zich op een vergelijkbare manier specifiek op de veiligheid van fietsinfrastructuur. Van een pilot in Amsterdam worden begin 2016 resultaten verwacht.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Effecten Lokale aanpak veilig fietsen monitoren

Scroll naar boven