Aandacht voor 'wenssnelheid' hoofdfietsroutes Utrecht

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:07-11-2005
Zorg ervoor dat de hoofdfietsroutes zo zijn ingericht dat fietsers er een vast te stellen gemiddelde snelheid kunnen behalen en pas daartoe de verkeerslichten bij kruispunten aan. Dit valt te lezen in het initiatiefvoorstel &'Minder wachten, beter fietsen&' dat is gemaakt door GroenLinks en mede is ingediend door een aantal andere fracties in de Utrecht.

Zorg ervoor dat de hoofdfietsroutes zo zijn ingericht dat fietsers er een vast te stellen gemiddelde snelheid kunnen behalen en pas daartoe de verkeerslichten bij kruispunten aan. Dit valt te lezen in het initiatiefvoorstel 'Minder wachten, beter fietsen' dat is gemaakt door GroenLinks en mede is ingediend door een aantal andere fracties in de Utrecht.

Het voorstel borduurt voort op recent onderzoek van de Fietsersbond in Utrecht die op twee hoofdroutes de afstelling van verkeerslichten onder de loep nam. 'Bij het merendeel van de verkeerslichten kan een betere afstelling, rekening houdend met een maximum wachttijd voor de fietser en de verhouding fietser/kruisend snelverkeer, de hinder voor de fietser aanzienlijk verminderen', aldus luidde de conclusie.
De gemeente Utrecht zelf heeft trouwens al eerder - in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2005-2020 - aangegeven dat de gemiddelde snelheid over het hoofdfietsnet bij een ritafstand van 4 tot 7 km bij voorkeur minimaal 16 km/uur zou moeten bedragen voor ten minste 85% van de verplaatsingen.
GroenLinks vraagt nu concrete stappen. 'Fietsers in de stad ervaren nu bij veel kruispunten lange wachttijden voor het rode verkeerslicht. In de eigen spelregels van de gemeente staat dat fietsers nergens langer dan 1 minuut moeten hoeven te wachten. In de praktijk wordt dat dus niet gehaald. De ergernis hierover is door de gemeenteraad meerdere keren geuit maar heeft nog niet tot wezenlijke veranderingen geleid.'
De fracties die het initiatiefvoorstel hebben ingediend stellen voor de hoofdfietsroutes die de stad kent in trajecten op te delen. Elk traject krijgt al naar gelang de stedelijke omgeving een gemiddelde snelheid toebedeeld van 15 km/uur tot 18 km/uur. Op basis van deze snelheid wordt op elk traject getoetst waar de obstakels zitten die het fietsen van het traject met deze snelheid in de weg staan. In de meeste gevallen zal het de afstelling van verkeerslichten betreffen, zo vermoedt GroenLinks. 'Aanpassing van de afstelling, vervangen door waarschuwingslichten of het weghalen kan dan de oplossing zijn.'
De fracties stellen daarbij voor dat de fietser inzage moet hebben in welke trajecten voor welke gemiddelde snelheid zijn ingericht. Dit kan via de gemeentelijke website. 'Indien er in de loop van de tijd verslechteringen ontstaan, kan men de bel laten klinken', grapt GroenLinks.
  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Aandacht voor 'wenssnelheid' hoofdfietsroutes Utrecht

No data found
Scroll naar boven