Amsterdam test vervanger voor het nietje

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-07-2009

In Stadsdeel Centrum in Amsterdam is een proef met nieuwe fietsrekken gestart op het Raamplein. Bekeken wordt of er betere oplossingen denkbaar zijn dan het bekende nietje, dat door inefficiënt gebruik vaak meer ruimte inneemt dan bedoeld.


Nu wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de zogenaamde nietjes die 90 cm h.o.h. worden geplaatst. Het nietje heeft als nadeel dat fietsen er op diverse manieren ingezet kunnen worden en dat leidt niet altijd tot efficiënt ruimtegebruik, aldus het Stadsdeel. Officieel is het nietje bedoeld voor twee fietsen. Bij een hoge parkeerdruk blijkt dat er in de praktijk vaak meer (vaak 4) fietsen in staan. Het nietje neemt daarbij meer ruimte in dan formeel bedoeld omdat aan weerzijden de fietsen uitsteken.
Volgens het Stadsdeel is gebleken dat andere fietsvoorzieningen vaak op kleinere afstand van elkaar worden gezet (65 cm.h.o.h) dan het nietje (90 cm h.o.h). De vraag is of het eventueel dichter bij elkaar zetten van nietjes het gewenste effect heeft. De parkeerbehoefte is vaak hoog dat het ook nog eens de vraag is of bij het plaatsen van andere typen voorzieningen fietsers niet dezelfde neiging zullen hebben om fietsen er tussen te zetten.
Aan verschillende leveranciers van fietsrekken is nu gevraagd nieuwe ontwerpen aan te leveren. In samenwerking met de Fietsersbond zijn er verschillende fietsrekken uitgezocht die op het Raamplein in de proefopstelling zijn geplaatst. Vraag is nu welke fietsrekken de voorkeur hebben van de fietsers en geen chaos creëren in de openbare ruimte. Het publiek wordt opgeroepen via te stemmen op het favoriete fietsrek. De rekken zijn te zien op: www.centrum.amsterdam.nl/fietsparkeerproef.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Amsterdam test vervanger voor het nietje

No data found
Scroll naar boven