CROW-rapportage: Uitwerking kwaliteitseis aantrekkelijkheid van looproutes

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Uitgever:CROW
  • Datum:27-01-2021
Één van de kwaliteitseisen die gesteld kunnen worden aan looproutes is ‘aantrekkelijkheid’. Hoewel we weten dat sfeer, karakter en identiteit van een ruimte van invloed zijn op het gedrag van de gebruikers ervan is het lastig de concrete vertaalslag naar inrichtingsaspecten voor de voetgangersruimte te maken. Daarom heeft CROW een publicatie uitgebracht waarin het aspect ‘aantrekkelijkheid’ nader is uitgewerkt.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Doordat we het belang van de voetganger steeds meer zijn gaan inzien, hebben we ook meer inzicht gekregen in de eisen die we aan de voetgangersruimte moeten stellen. We weten beter hoeveel ruimte lekker doorlopen vraagt en hoe mensen zich met een rollator zonder obstakels kunnen voortbewegen. We kunnen beter inschatten welke verharding gewenst is en hoe we een logische route kunnen ontwerpen. Maar bij de keuze van mensen om al dan niet te gaan lopen speelt de aantrekkelijkheid van de af te leggen looproute een belangrijke rol.

    In deze publicatie wordt meer inzicht gegeven in de kwaliteitseis aantrekkelijkheid. Er worden zes ruimtelijke karakteristieken beschreven die van invloed zijn op de zintuigelijke ervaring van voetgangers. Er wordt toegespitst op de zintuigelijke ervaring omdat die van grote invloed is op onze gevoelens en emoties. En daarmee op ons gedrag. De inhoud is gebaseerd op principes uit de omgevingspsychologie en gelardeerd met vele voorbeelden en concrete handvatten. Daarmee biedt het bruikbare informatie voor ontwerpers en beleidsmakers.

    Meer informatie: emile.oostenbrink@crow.nl

     

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

CROW-rapportage: Uitwerking kwaliteitseis aantrekkelijkheid van looproutes

Scroll naar boven