Dataplatform Fiets feestelijk geopend!

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:17-04-2020
  • Startdatum:17-4-2020 12:50:14
Op 14 april is het dataplatform fiets feestelijk geopend met een Webinar. Wegkapitein Rick Lindeman en Projectleider Els Rijnierse van de NDW proostten samen met een virtueel glas champagne op het succes van dit platform.

Lancering-Platform-Blurred-(small).png
Op het platform kan alle lusteldata uit heel Nederland volgens 1 standaard format beschikbaar worden gesteld. Dit zal leiden tot meer informatie voor beleid, onderzoek en commerciële ontwikkeling. 
 

Webinar

In het webinar met meer dan 50 deelnemers kwamen naast Lindeman en Rijnierse nog veel meer aanbod. Zo schetste Otto van Boggelen de ontwikkelingen rond parkeer- en deelfietsdata. Rinse Gorter vertelde over Fietslab 070. Ruben Bino van en Richard van de Werken vertelden over de recente ontwikkelingen bij Trajan en TomTom. Ewald Dijkstra (gemeente Amsterdam) kwam met een heel andere bron van data: het gebruik van reclamezuilen. Lindeman rapporteerde over de resultaten die geboekt zijn sinds het onderteken van de Intentieverklaring fietsdata in 2018 op het fietscongres in Rotterdam. Deze verklaring had tot doel om bestaande initiatieven te structureren en standaardiseren zodat er een stevig fundament voor fietsdata kwam.

 
Lindeman gaf aan zeer tevreden te zijn met de sessie “Veel belangrijke overheden en markt partijen waren aanwezig. Op die manier is het ondanks de huidige situatie mogelijk om stevig stappen te zetten voor het volwassen maken van fietsdata”. In 2020 zullen opnieuws een aantal belangrijke stappen worden gezet. Zo zal voor de zomer bekend worden wie de aanbesteding hebben gewonnen voor het leveren van data over fietsritten in combinatie met verbinding met Talking Traffic (Talking Bikes).
 

Meer informatie over het dataplatform

Het platform wordt ontsloten via Dexter. Voor medewerkers van overheidspartijen kan ook via de inlog van Dexter gewerkt worden, dit kan aangevraagd worden bij de servicedesk van NDW: mail@servicedeskndw.nu. Wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven kunnen ook toegang tot de fietsdata krijgen.

Het platform is te benaderen via https://dexter.ndwcloud.nu/opendata/bicycle
 

Bijlagen

Presentatie Rick Lindeman
Presentatie Otto van Boggelen
Presentatie Els Rijnierse
Presentatie Rinse Gorter
Presentatie Ruben Bino
Vraag en Antwoord Webinar
Video webinar

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Dataplatform Fiets feestelijk geopend!

Scroll naar boven