Datastandaard Fietsparkeren

 • Soort:Tools
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:01-05-2023
In 2020 heeft CROW-Fietsberaad de concept-datastandaard fietsparkeren ontwikkeld voor capaciteits- en bezettingsmetingen van fietsenstallingen. In deze notitie geven we een algemene toelichting op de datastandaard.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden

Klik op de knop om naar een externe pagina te gaan (opent in een nieuw venster)

Ga naar website
 • De technische informatie voor de toepassing van de datastandaard door programmeurs is beschikbaar op https://docs.crow.nl/#sectie-datastandaard-fietsparkeren. Het betreft:

  In 2020 heeft CROW-Fietsberaad de concept-datastandaard fietsparkeren ontwikkeld voor capaciteits- en bezettingsmetingen van fietsenstallingen. Bij dit type onderzoek wordt op een of meer momenten het aantal fietsparkeerplekken en/of het aantal geparkeerde voertuigen gemeten. Het betreft meestal handmatige tellingen, maar als de apparatuur aanwezig is, kan het ook elektronisch.

  Capaciteits- en bezettingsgegevens worden vaak gecombineerd om de fietsparkeerdruk te bepalen. Waar is een tekort of een overschot aan fietsparkeerplekken? Het geeft een ruimtelijk beeld van de parkeerbehoefte van fietsers en een indicatie waar een capaciteitstekort kan leiden tot hinder of overlast.

  Dit type onderzoek kan ook gebruikt worden om te analyseren of parkeerlocaties en -systemen aansluiten bij de wensen van fietsers. Als bepaalde typen fietsparkeersystemen niet gebruikt worden terwijl de parkeerdruk hoog is, geeft dat een duidelijk signaal.  De bezettingsmetingen zijn ook geschikt om te monitoren of parkeerverboden effectief zijn.

  De datastandaard heeft als doel om capaciteits- en bezettingsmetingen uniform te maken qua opzet, uitvoering en rapportagevorm. Door consequent de ruimtelijke dimensie (de tellocaties), de tijdsdimensie (periode van tellen) en het telprotocol op dezelfde manier toe te passen, zijn de verschillende onderzoeken geschikt voor monitoring op de langere termijn.

  Aanvullend op de datastandaard heeft CROW-Fietsberaad het Dataplatform Fietsparkeertellingen ontwikkeld. Overheden kunnen dit dataplatform gebruiken om hun gebiedsindelingen (tellocaties) en hun tellingen te borgen en openbaar te ontsluiten.

  De datastandaard is in opdracht van ProRail in 2022 toegepast voor de periodieke ProRailtellingen in alle stationsgebieden in Nederland. Deze praktijkervaring heeft geleid tot aanpassing van de datastandaard en het dataplatform.

Relevantie

Scroll naar boven