Whitepaper Standaardisatie Fietsparkeeronderzoek

 • Soort:Notities
 • Auteur:Jacob de Vries & Ruben Bino
 • Uitgever:Trajan
 • Datum:07-04-2021
Er bestaat een steeds grotere behoefte om fietsdata online beschikbaar te maken. Om dit te faciliteren moeten er bepaalde standaarden worden afgesproken over bijvoorbeeld dataverzameling, datastructuur en dataontsluiting. Dit document van Trajan doet een eerste aanzet tot deze standaardisatie.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In het kader van de Tour de Force is in 2020 een concept-standaard voor fietsparkeerdata ontwikkeld. Deze whitepaper is geschreven ter voorbereiding van de concept-datastandaard. Op een aantal onderdelen kunnen er verschillen zijn tussen deze whitepaper en de concept-datastandaard die later is vastgesteld.
   


  Standaarden Online Fietsdata

  Er bestaat een steeds grotere behoefte om fietsdata online beschikbaar te maken. Hiermee kunnen analyses sneller worden uitgevoerd, gegevens makkelijker worden gedeeld en uitkomsten beter inzichtelijk worden gemaakt. Ook voor resultaten van fietsparkeeronderzoek geldt deze wens. Om dit te faciliteren moeten er bepaalde standaarden worden afgesproken. Bijvoorbeeld over dataverzameling, datastructuur en dataontsluiting. Dit document zal een eerste aanzet doen tot deze standaardisatie.


  Parkeertellingen

  Binnen het algemene veld van fietstellingen vormen parkeertellingen een aparte categorie. Het gaat hier namelijk om stilstaande fietsen die doorgaans onbeheerd op een bepaalde locatie voor een bepaalde periode zijn achtergelaten. Met een parkeerdrukonderzoek kan inzicht worden gegeven in de relevante aspecten van geparkeerde fietsen. Hierbij zijn twee basis dimensies van belang: ruimte (de locaties waar fietsen worden gestald) en tijd (de periode waarbinnen fietsen worden gestald).


  Uniforme data

  Bij het opzetten, uitvoeren en rapporteren over een fietsparkeerdrukonderzoek komen ruimte en tijd dan ook steeds weer terug. Het streven is om parkeerdata van fietsen uniform en uitwisselbaar te maken. Hiervoor moeten we consensus verkrijgen over de definities van deze begrippen. Dat beperkt zich niet tot de methodiek van het onderzoek zelf, maar ook naar data, visualisaties en rapportage. In het verloop van dit paper wordt hier dieper op ingegaan.


  Criteria Onderzoek

  Voor het onderzoek van start gaat moet de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever overeenstemming bereiken op de volgende drie punten:
  - Ruimte: locaties van het onderzoek;
  - Tijd: periode van het onderzoek;
  - Telprotocol: definities van terminologie en wat wordt gemeten.

  Welke keuzes moeten gemaakt worden voor een gedegen fietsparkeeronderzoek waarvan de data ontsloten kan worden:
  - Onderzoeksgebied en onderzoekseenheid (individueel/voorziening/sectie);
  - Type fietsen (fietssoorten, mankementen, types, etc.);
  - Definitie binnen/ buiten voorziening;
  - Datastructuur;
  - Dataontsluiting;
  - Gebruik van dataportal.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Whitepaper Standaardisatie Fietsparkeeronderzoek

Scroll naar boven