Deelfietsers pakken minder vaak de auto of de tram, maar wel vaker de trein

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-03-2020
Mobike wordt het meest gebruikt door niet-Nederlanders, Swapfiets leidt tot meer ov-gebruik en OV-fietsers hebben meestal zelf ook een fiets.

swapfiets_l-(1).pngHet ene deelfietssysteem is het andere niet, zo blijkt uit een studie van de TU Delft.

Onderzoekers van de universiteit onderzochten samen met Chinese studenten die aan de TU studeerden wat de karakteristieken zijn deelfietsgebruikers in Delft. Dat wil zeggen gebruikers van Mobike en OV-fiets. En van Swapfiets gebruikers (een leasefiets-concept). Ze vroegen een kleine 600 bewoners naar hun ervaringen (of het ontbreken daarvan) met de drie verschillende concepten.

Wat opviel was dat Mobike, een dockless deelfietssysteem, vooral populair is onder niet-Nederlands (ca. 60% van de gebruikers), waarbij aangetekend moet worden dat in Delft natuurlijk veel niet-Nederlandse studenten wonen. Mobikers hebben vaak ook geen rijbewijs, in tegenstelling tot OV-fietsers en Swapfietsers.

Deelfietsers blijken minder te gaan lopen en ook het gebruik van een privéfiets, bus/tram en auto nemen af, zo leert het onderzoek verder. Swapfiets liet de grootste invloed zien op de modal shift, voor zowel enkele trips als multimodale trips. Het treingebruik neemt toe na de introductie van deelfietsen.

Welke argumenten bewegen mensen over om een deelfiets te gebruiken? Belangrijke reden is dat men niet bang meer is voor fietsdiefstal of schade aan de fiets. En het is goedkoper dan andere vervoerwijzen vinden met name Mobike- en Swapfietsgebruikers.

Bij de keuze speelt ook de kwaliteit van de fiets een rol, die hoger wordt aangeslagen bij Swapfiets en OV-fiets. Wat ook helpt is als de werkgever een vergoeding geeft voor het reizen per ov.

De onderzoekers zouden graag zien dat overheden de voordelen van de verschillende afzonderlijke deelfietssystemen erkennen en meenemen bij de keuze van dergelijke systemen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Deelfietsers pakken minder vaak de auto of de tram, maar wel vaker de trein

Scroll naar boven